Den 9 juni 2020 avyttrade Verisec AB (publ) två verksamhetsdelar till Verisec International AB. Verksamheten i Verisec AB (publ) består av Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Verisec International AB, som nu är ett bolag helt fristående från Verisec AB (publ) har tagit över verksamheterna Freja UP samt HSM-försäljning. För information om Verisec International AB, vänligen besök www.verisecint.com

Digitala Identiteter

Autentisering & identitetshantering

Med Frejafamiljen kan du hantera, kontrollera och dirigera behörigheter i stora användargrupper med stark autentisering.

Läs mer om Freja

Informationssäkerhet

Nyckelhantering

Chiave är en unik lösning för att hantera de problem som uppstår när antalet systemkritiska krypteringsnycklar blir för stort för en helt manuell hantering.

Läs mer om Chiave

Kryptering

Kryptera en förbindelse, hårdvaruskydda kritiska applikationer eller säkra betalningssystem med en HSM? Verisec levererar infrastrukturen som säkrar er data.

Läs mer om hårdvarukryptering

Tjänster

Säker logistik

Verisec Services erbjuder ett komplett utbud av tjänster för distribution och programmering av fysiska säkerhetsenheter till mottagare över hela världen.

Läs mer om Verisec Services