Vitec väljer Verisecs e-legitimation

Pressmeddelande

Programvarubolaget Vitec har valt IT-säkerhetsföretaget Verisec för att leverera en komplett ID-lösning för sina programvaror riktade mot bygg- och fastighetsbranschen samt fastighetsmäklare. Lösningen erbjuder stöd för den befintliga e-legitimationen BankID och kommer även att stödja Freja eID, den nya e-legitimation som Verisec lanserar under hösten 2017.

Vitec utvecklar standardiserade programvaror för specifika branschers unika behov. I takt med att allt fler av de produkter man utvecklar kräver att användarna kan identifiera sig digitalt på ett säkert sätt har behovet av en e-legitimation vuxit fram. I den helhetslösning som Verisec kommer att leverera ingår Verisecs e-legitimation Freja eID för inloggning till Boplats Sverige. Det är en rikstäckande marknadsplats där för närvarande 260 000 hyresrätter är anslutna.

Mikael Georgsson, Affärsutvecklingschef på Vitec Förvaltningssystem AB, kommenterar
”Att låta användarna identifiera sig och skriva under med en e-legitimation har många fördelar, jämfört med att bygga unika ID-lösningar för varje tjänst. Genom samarbetet med Verisec skapar vi en framtidssäker och flexibel hantering för inloggning och digitala underskrifter. Det är viktigt att hålla en hög IT-säkerhet när vi effektiviserar de digitala processerna.”

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar
”Värdet av en e-legitimation för användaren avgörs av att det finns relevanta tjänster den kan användas till. Vitec blir en viktig kund genom sin breda tjänst Boplats Sverige som ger oss möjlighet att nå ut till en stor användargrupp med Freja eID. Detta i sin tur är viktigt för att attrahera fler tjänster att ansluta sig till Freja eID:s ekosystem av identiteter.”

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Georgsson, Affärsutvecklingschef, Vitec Förvaltningssystem AB
tel: +46703719941 e-post: mikael.georgsson@vitec.se

Johan Henrikson, VD Verisec
tel: +46 733-45 89 02, e-post: johan.henrikson@verisec.com

Om Vitec
Vitec är ett nordiskt programvarubolag.  Bolaget utvecklar verksamhetskritiska programvaror för specifika branschers unika behov – Vertical Market Software. Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Idag har koncernen 500 medarbetare runt om i Norden och omsatte 675 Mkr år 2016. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com

För pressmeddelande i PDF, besök Verisecs pressrum på Cision