Bedragarna är de enda som inte riskerar något vid en ID-stöld

Blogg

Enligt statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet) utsätts någon för bedrägeri ungefär var tredje minut i Sverige, ofta med allvarliga ekonomiska följder för den drabbade. Kriminalstatistiken visar att bedrägeribrotten ökar i samhället– idag är ID-stöld vårt lands vanligaste form av bedrägeri. Men vem eller vad kan skydda oss från att utsättas för dessa bedrägerier?

ID-kapning: en lukrativ verksamhet för bedragarna
De flesta brottslingar söker möjligheter som har det bästa utbytet mellan risk och vinst. Det uppskattas att ID-kapningar omsätter flera miljarder kronor årligen i Sverige. Så när det kommer till bedrägeribrott har den kriminella världen funnit en fiskdamm som ger vinst (nästan) varje gång och som sällan innebär att förövaren riskerar att bli dömd för sina gärningar.

Totalt sett har antalet lagföringsbeslut för olika former av bedrägeribrott, där identitetskapningar ingår, minskat med 39 procent sedan 2007. Samtidigt har antalet bedrägeribrott som leder till åtal ökat under de senaste åren. Av detta kan man dra slutsatsen att majoriteten av dessa ärenden är extremt svårutredda. Beviskraven är höga, de flesta utredningar läggs ner och förövarna löper väldigt liten risk att bli lagförda. Många bedragare befinner sig med andra ord på fri fot och de begår sällan ett brott, utan tiotals eller kanske hundratals. Att känna sig trygg utifrån övertygelsen att lagens långa arm ska kunna förhindra att man blir ID-kapad är ett riskfyllt självbedrägeri.

Hur långt går företagens ansvar?
Som konsument kan man tycka att företagen i större utsträckning bör hjälpa sina kunder till ökad säkerhet och bli bättre på att säkerställa att det är rätt person som befinner sig i andra änden av transaktionerna. Men majoriteten av företagen har släppt ansvaret till kunden. Ofta är de försiktiga med att höja säkerhetsnivån av ekonomiska skäl då nya säkerhetslösningar anses vara för dyra.

Dessutom tycks många företag leva i villfarelsen att det påverkar kundupplevelsen negativt. Detta trots att det torde vara uppenbart att den obekvämlighet som högre säkerhet kan innebära för kunden knappast kan mätas mot att de löper risken att få sin identitet kapad och belastas av skulder som inte är deras. Idag existerar dessutom säkerhetslösningar som innefattar säkerställda identiteter. Dessa lösningar är både kostnadseffektiva och enkla att implementera för företagen utan att det påverkar kundupplevelsen negativt.

Än så länge finns det dock tyvärr inte mycket som talar för att särdeles många företag kommer att göra någonting för att försäkra sig om att det inte är en bedragare som köper deras varor och tjänster med andras pengar.

Kan man köpa sig trygg?
I Sverige finns idag en uppsjö av olika företag som säljer ID-skydd. Benämningen ID-skydd är dock något missvisande då vissa uppfattar det som ett komplett skydd mot bedrägerier och ID-stöld. Det finns inget sådant heltäckande skydd.

Ett ID-skydd ökar emellertid chansen att upptäcka försök till bedrägerier – ibland så tidigt att det går att avbryta försöket. Det som många betaltjänster erbjuder är ett preventivt skydd, administrativ hjälp och, i vissa fall, ekonomisk ersättning.

Däremot är det inte alla betaltjänster som tillhandahåller samtliga dessa punkterna. Konsumenten bör fråga sig om de anser det vara värt pengarna. Skulle man utsättas för brott så kan man själv vidta åtgärder som att exempelvis spärra personnumret och kontakta företag, man kan även få viss ersättning via hemförsäkringen. När det kommer till försäkringar så är det viktigt att jämföra vad man har för skydd i förhållande till vad man betalar. Dessutom finns det gratistjänster som hjälper att förebygga risken att bli ID-kapad.

Välfungerande gratis-alternativ finns
Freja eID+ är Sveriges enda statligt godkända mobila e-legitimation. Förutom möjligheten att logga in säkert på många webbplatser får man även ett gratis ID-skydd som varnar ifall någon ändrar ens folkbokföringsadress eller lägger till, alternativt ändrar, en så kallad särskild postadress.

En ID-kapning börjar ofta med att bedragaren gör en obehörig adressändring, det är dessvärre ganska enkelt. All ens post hamnar då hos bedragaren som med hjälp av personnumret kan beställa varor och ta lån i ens namn. Med Freja eID+ får man möjligheten att snabbt agera, vilket kan förhindra en personlig katastrof. Om detta kombineras med andra försiktighetsåtgärder, minskas risken för att bli drabbad betydligt.