Verisecs årsredovisning för 2018 publicerad

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB meddelar idag att årsredovisning för 2018 nu är publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.verisec.com.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Verisecs kontor på Vasagatan 40 i Stockholm från och med idag och de aktieägare och intressenter som önskar få den hemskickad kan beställa den genom att skicka e-post till marketing@verisec.com, skriva till Verisec AB, Vasagatan 40, 111 20 Stockholm eller ringa till Verisec på telefon 08-723 09 00. Den tryckta versionen kommer att distribueras till aktieägare som så önskat inom några veckor. Direktlänk för nedladdning från hemsidan finner du här.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2019 kl. 07.30 CET.

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.