Verisec AB (publ): Förhandsinformation delårsrapport första kvartalet 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

Vid sammanställningen av rapporteringen för första kvartalet från Verisec AB framgår det att koncernens nettoomsättningstillväxt preliminärt uppgår till 58,7% vilket vi bedömer överstiger marknadens förväntade utfall. Vi presenterar därför redan nu preliminär finansiell information.

Preliminär nettoomsättning för första kvartalet (1 januari – 31 mars 2019) uppgår till 28,1 (17,7) MSEK med ett preliminärt rörelseresultat på -5,7 (-8,7) MSEK inklusive påverkan av IFRS 16. Preliminärt rörelseresultat exklusive effekt från IFRS 16 uppgår till -5,8 (-8,7) MSEK.

Verisecs rapport för första kvartalet 2019 kommer att offentliggöras kl. 07:30 (CEST) den 7 maj 2019.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Vi konstaterar flertalet orsaker som ligger till grund för den ökade nettoomsättning vi preliminärt ser för första kvartalet 2019. Dessa grundar sig i positiv utveckling inom båda våra fokusområden – digitala identiteter och informationssäkerhet.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Denna information är sådan information som Verisec AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 15:15 CEST.

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.