Lidingö stad väljer Freja eID Plus

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec har slutit avtal med Lidingö stad som i och med detta kommer att lägga till e-legitimationen Freja eID Plus som identifieringsmetod för åtkomst till kommunens e-tjänster för medborgare och anställda.

Freja eID är en mobil e-legitimation tillgänglig i tre tillitsnivåer. Den högre nivån, Freja eID Plus, har godkänts för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Freja eID är därmed den enda mobila e-legitimationen som fyller alla krav för såväl privat användning för medborgare som för e-tjänstelegitimering för offentligt anställda.

Satsningar på digitalisering inom de kommunala verksamheterna ökar verksamhetens beroende av att användarnas identitet kan säkerställas. Lidingö stad kan nu erbjuda sina användare Freja eID Plus – en framtidssäkrad e-legitimation för medborgare, skolelever och tjänsteutövare.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”I det digitaliseringsarbete som nu pågår för att öka tillgänglighet och effektivitet inom skola, vård, omsorg och andra kommunala ansvarsområden är säkerställda identiteter en central del. Allt fler kommuner ser fördelarna med att erbjuda sina användare Freja eID Plus som är statligt granskad och kvalitetsmärkt. Eftersom Freja eID också stöder många tekniska standarder, som exempelvis SAML2, kan den användas i många fler system än andra etablerade e-legitimationer.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.