Verisec sluter samarbetsavtal med Pulsen Integration AB

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec, som ligger bakom e-legitimationstjänsten Freja eID, inleder samarbete med Pulsen Integration AB. Med Freja eID Plus kan Pulsen erbjuda sina kunder en identitetslösning i form av en mobil e-legitimation godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Att ha en trygg och säker behörighetshantering är idag A och O inom de flesta verksamheter. Pulsen Integration stöttar sina kunder inom både offentlig och privat sektor med bland annat autentisering för inloggningar mot en rad olika tjänster och e-tjänster. Tjänsterna riktas både mot anställda inom offentlig och privat sektor, men även mot kommuninvånare och allmänheten. Freja eID är helt gratis för användaren och införskaffas enkelt med en helt digital registrerings- och verifieringsprocess. Även uppgraderingen till Freja eID Plus, som kräver en fysisk ID-kontroll hos något av e-legitimationstjänstens 2000 ombud runt om i Sverige, är gratis för användaren.

Freja eID Plus är en dokumenterat attraktiv identitetslösning för e-tjänster som kräver e-legitimationer med tillitsnivå 3. Flertalet aktörer inom offentlig sektor har redan anslutit sig till e-legitimationstjänsten och erbjuder Freja eID Plus för inloggning och elektroniska underskrifter i sina e-tjänster. Pulsen Integration har lång erfarenhet av att implementera och integrera identitets- och behörighetslösningar för bland annat offentlig sektor.

John Torgersson, VD Pulsen Integration kommenterar:
”För alla verksamheter blir det allt viktigare att effektivt kunna verka i det ekosystem man befinner sig. En av nycklarna till att lyckas är en enkel och samtidigt säker användarupplevelse. Vi ser Freja eID som en möjliggörare till detta och ett stort steg i rätt riktning när det kommer till att tillgängliggöra digitala tjänster samtidigt som individen kan återta kontrollen över sin identitet.”

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Pulsen Integration erbjuder innovativa lösningar inom identitetshantering och integration med bra kommunfokus bland annat. Att digitalisera och därmed effektivisera verksamheterna är ett pågående arbete i Sveriges kommuner samtidigt som effektiv hantering av digitala identiteter och behörigheter blir allt viktigare för alla organisationer. Tillsammans kan nu Pulsen Integration och Freja eID förenkla hanteringen av digitala identiteter och behörigheter för aktörer inom offentlig och privat sektor.”

För mer information, vänligen kontakta:
John Torgersson, VD Pulsen Integration AB
Mobil: +46 33 17 73 44
E-post: john.torgersson@pulsen.se

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Om Pulsen Integration
Pulsen Integration erbjuder marknadsledande tjänster inom Cyber Security och Integration. Tjänsterna innefattar allt från strategi och organisation till teknisk implementation, support och förvaltning. Som en av Nordens ledande leverantörer av säkra och digitala informationsflöden erbjuder bolaget en unik kombination av expertkunskap, proaktiv service, innovativa tjänster och välbeprövad metodik. Pulsen Integration är en del av Pulsenkoncernen.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexiko City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring
08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.