IT Omsorg erbjuder vårdgivare framtidssäkrade Freja eID+

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec har tecknat partneravtal med IT Omsorg gällande e-legitimationen Freja eID+. Som IT-leverantör inom vårdsektorn kommer IT Omsorg att erbjuda vårdgivare och dess anställda Freja eID+ för åtkomst till olika e-tjänster inom vård och omsorg.

IT Omsorg står nära utvecklingen inom vård- och omsorgssektorn och vill vara proaktiva genom att erbjuda sina kunder en identitetslösning som fungerar idag och i kommande tider. Freja eID+ är den enda mobila e-legitimationen som uppfyller kraven för federationen SAMBI i förhållande till e-legitimation på tillitsnivå 3. På uppdrag av eHälsomyndigheten möjliggör federationen säker åtkomst till digitala tjänster för personal inom vårdsektorn, exempelvis vid förskrivning av e-recept eller andra tjänster som hämtar information om patienter. För närvarande är Freja eID+ den enda mobila framtidssäkrade e-legitimationen för åtkomst via SAMBI.

Senast i november 2019 måste alla som bedriver vård och omsorg och använder eHälsomyndighetens tjänster ansluta sig till SAMBI Säker åtkomst. Under en övergångsperiod till juni 2020 ges dispens att använda SITHS-kort för åtkomst till anslutna e-tjänster.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”För att organisation, styrning och arbetssätt inom vård och omsorg ska kunna få ut bäst effekt av digitaliseringens möjligheter måste man betrakta identiteten som en nyckelfaktor. Med Freja eID+ kan IT Omsorg erbjuda vårdgivare en statligt granskad och godkänd e-legitimation på tillitsnivå 3 som fungerar nu och i framtiden. För de användarorganisationer som nödgas byta ut sina SITHS-kort innan de slutar gälla är Freja eID+ dessutom den mest kostnadseffektiva identitetslösningen på marknaden.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.