Verisec får innovationsbidrag för Freja eID

Pressmeddelande

Post- och telestyrelsen beviljar bidrag till Verisec för genomförandet av en förstudie med projektet ”e-legitimation med delad kontroll”. Syftet med projektet är att genom Freja eID motverka digitalt utanförskap och bidra till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Att ha tillgång till e-legitimation är idag en viktig förutsättning för att kunna ta del av det digitala samhället. Många individer hamnar i ett digitalt utanförskap som en följd av att de inte får, kan eller vågar ha en e-legitimation. Detta gäller exempelvis personer med särskilda behov, individer med funktionsnedsättning och inte minst en stor grupp äldre människor.

PTS mottog 116 kompletta ansökningar till innovationstävlingen med temat ”Från utanför till internet”. Bland dessa beviljades Verisec finansiering om 100 000 kr för att genomföra en förstudie av ett projekt som involverar företagets e-legitimationstjänst Freja eID. Projektet syftar till att med utgångspunkt från Freja eID – som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket ”Svensk e-legitimation” – möjliggöra e-legitimering som inkluderar de som idag befinner sig i digitalt utanförskap. Genom att utveckla funktioner för ”delad kontroll” med Freja eID där en legitim företrädare (målsman, fullmaktshavare, vårdare, god man, etc.) kan ansvara för delar av processen kring e-legitimering behöver inte individen ta ett större ansvar än vad denne kan eller får ta.

Förstudien genomför Verisec med partnern PictureMyLife som erbjuder en kommunikationstjänst i form av en digital dagbok till individer med särskilda behov där Freja eID redan används för upprätthållande av personlig integritet och säkerhet. I slutet av förstudieperioden presenterar Verisec sitt projekt för ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, teknikbranschen, innovatörer och slutanvändare. PTS beslutar sedan om ytterligare projektfinansiering utifrån expertrådets kommentarer.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Delad kontroll med Freja eID möjliggör för de som inte själva kan ta fullt ansvar för sin digitala identitet att bli mer delaktiga i det digitala samhället. Eftersom allt fler tjänster – och framförallt de viktigaste – numera kräver e-legitimering är det direkta behovet att möjliggöra så att individer som idag saknar möjlighet får tillgång till hela den digitala världen. Dels finns en stor efterfrågan från dessa grupper att inkluderas. Än viktigare; det är deras medborgerliga rättighet.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.