Freja eID underlättar för distansarbete med gratis användning

Pressmeddelande

Den rådande situationen med Corona-viruset har tvingat ett stort antal anställda och studenter att arbeta och studera på distans. Om det saknas en säker identifieringsmetod för distansarbete kan det dock innebära att användarna inte kan utföra samma uppgifter som normalt. För att bidra till att samhället kan fortsätta att fungera normalt erbjuder Verisec organisationer att använda Freja eID kostnadsfritt under en tid.

Sedan en tid har Verisec fått ett stort antal förfrågningar från företag, myndigheter och skolor som mot bakgrund av den rådande situationen har ett akut behov av att säkerställa att personal och elever kan arbeta på distans. Med hjälp av e-legitimationen Freja eID kan de som arbetar på distans få åtkomst till samma resurser som vanligt, tack vare att man skyddar åtkomsten med en säker identifiering.

Exempel där Freja eID kan användas är vid VPN-access, inloggning till molntjänster, digitala underskrifter och andra tjänster för digital ärendehantering. Freja eID kan också användas för att säkerställa identiteten på kunder i ett helt digitalt förfarande, för tjänster där man normalt sett träffar kunden fysiskt.

För att minimera trösklarna för fler organisationer att möjliggöra distansarbete på kort varsel erbjuder Verisec nu nya kunder att kunna använda Freja eID kostnadsfritt under ett kvartal.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Givet hur Corona-situationen påverkar hela samhället ser vi det som vårt ansvar att bidra med vad vi kan. Inte minst mot bakgrund av att Freja eID+ är Sveriges enda mobila e-legitimation som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och därmed det enda alternativet för många organisationer som har krav på tillitsnivå 3 för identifiering av användare.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.