Kraftig ökning av kunder i Freja eID

Pressmeddelande

E-legitimationen Freja eID, som drivs av IT-säkerhetsföretaget Verisec, påvisar en kraftig ökning av kunder – eller så kallade förlitande parter. Sedan början av 2019 fram till idag har antalet kunder ökat med över 250%. Antalet förfrågningar ökar också mycket kraftigt i spåren av Corona-situationen som driver fram ett behov av säkra digitala processer.

Idag har 177 kunder och partners anslutit sig till Freja eID och de återfinns inom såväl offentlig som privat sektor. Exempelvis har 51 av landets kommuner tecknat avtal om att använda Freja eID för sina medborgare, anställda eller både och. Bland dessa finns såväl mindre kommuner som Höör och Lilla Edet, som större kommuner, exempelvis Borås och Linköping. Även regionerna (före detta landstingen) börjar ansluta sig och hittills har regionerna i Jönköping, Uppsala och Östergötland tecknat avtal.

Bland myndigheter finns nu några av landets mest använda offentliga e-tjänster anslutna, exempelvis Bolagsverket/Verksamt.se, Vårdguiden 1177.se och Pensionsmyndigheten. Även inom universitetsvärlden växer intresset för Freja eID och det första lärosäte som anslöt sig var Lunds universitet.

Inom privat sektor har nu Freja eID etablerats inom ett stort antal branscher; bank, spel, utbildning, e-handel, underskriftstjänster och molntjänster. På partnersidan har vi i dagsläget tecknat avtal med de flesta av de systemintegratörer som är verksamma i Sverige och som är en förutsättning för att kunna integrera Freja eID med många av våra kunder.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Kundtillströmningen till Freja eID har varit mycket god och vi märker nu hur den accelererar i och med att många organisationer snabbt måste ställa om till digitala processer som en konsekvens av att anställda måste arbeta på distans eller att man inte kan möta upp sina kunder fysiskt. Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna möta denna ökande efterfrågan i den mycket speciella situation som råder och tar vårt ansvar för att snabbt kunna hjälpa de kunder som måste ställa om sin verksamhet.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.