Freja eID nu integrerat med Office 365

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att man snabbare än planerat utvecklat en lösning som förenklar för organisationer att logga in till Microsofts molntjänster, som Office 365 och Azure, med e-legitimationen Freja eID. Detta för att möta den stora efterfrågan som uppstått kring säkert distansarbete i den rådande Corona-situationen.

Verisec tecknade i januari i år ett avtal med Microsoft som syftade till gemensam affärsutveckling kring Freja eID och Microsofts tjänster. Att underlätta integrationen med Office 365 och Azure var ett av de projekt som fanns i planen. Detta har nu effektuerats snabbare än planerat för att möta den starkt växande efterfrågan på säker identifiering när såväl anställda som studenter nu måste kunna arbeta på distans.

Freja eID finns tillgänglig på tre olika tillitsnivåer inklusive en statligt kvalitetsmärkt LOA3-nivå. Integrationen med Microsoft fungerar på alla nivåer. I ett första skede kommer den nya funktionen att erbjudas kunder i Sverige men från ett tekniskt perspektiv finns inget som hindrar att erbjuda detta även internationellt.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Freja eID är Sveriges enda mobila e-legitimation som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Vi är därmed den enda mobila e-legitimationen som uppfyller de regulatoriska kraven för många offentliga verksamheter. Men detta innebär också att vi har ett ansvar för att hjälpa till så att kommuner, myndigheter, skolor och andra verksamheter kan fortsätta bedriva sin verksamhet trots de konsekvenser som följer i spåren av Corona-situationen.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.