Verisec effektiviserar och omorganiserar

Pressmeddelande

Med början idag påbörjas en effektivisering och omorganisation inom Verisec AB (publ). I huvudsak finns två skäl till åtgärderna; dels för att agera i förhållande till de konsekvenser som Corona-pandemin ger upphov till på de finansiella marknaderna och dels för att öka fokus på Freja eID.

Den stora osäkerhet som präglar finansmarknaden på grund av Corona-pandemin kan komma att påverka de framtida möjligheterna att resa kapital. För att göra oss mindre beroende av denna utveckling kommer Verisec att genomföra en anpassning av kostnaderna för att reducera riskerna och öka vår handlingsfrihet.

Den underliggande efterfrågan i våra fokusområden och specifikt för e-legitimationen Freja eID har däremot inte påverkats negativt av den rådande Corona-pandemin. Tvärtom märker vi en starkt ökad efterfrågan från många organisationer som snabbt måste ställa om till distansarbete. Redan innan Corona-pandemin visade Freja eID en stark tillväxt som sedan dess håller i sig.

Verisec kommer därför att öka fokus på Freja eID genom att möjliggöra framtida avyttringar av mindre strategiska verksamhetsdelar, som saknar synergier med området e-legitimering. Genom att separera verksamhetsdelarna förenklas framtida avyttring av icke strategiska områden.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Världen genomgår nu en av de största ekonomiska kriserna i modern tid och ingen kan förutse hur detta kommer att utvecklas. För vår del innebär det att vi för närvarande inte känner att vi kan förlita oss på finansmarknaden. Vi genomför därför en effektivisering i kombination med en omorganisation för att minska beroendet av finansmarknaden och för att kunna säkerställa den höga tillväxt- och innovationstakt vi har för Freja eID.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.