Verisec genomför planerad avyttring av verksamhetsdelar

Pressmeddelande

Den 23 april 2020 meddelade Verisec AB (publ) att man ingått ett avtal med Holding Point AB för att avyttra det helägda dotterbolag Verisec International AB som innehar mindre strategiska verksamhetsdelar för 48,0 MSEK. Detta som ett led i att omorganisera och effektivisera verksamheten för att stärka fokus på e-legitimationen Freja eID. Transaktionen var villkorad av att en extrastämma godkände styrelsens förslag samt att den tilltänkte köparen hade erhållit nödvändig finansiering. Dessa villkor har nu uppfyllts och transaktionen har genomförts idag.

Bakgrunden till transaktionen är att de olika verksamhetsdelarna i Verisec med tiden utvecklats i en riktning där inbördes synergier inte varit naturliga. Detta har medfört betydande overheadkostnader samt att inte fullt fokus kunnat läggas på Freja eID, som är den del där den framtida tillväxtpotentialen bedöms vara störst.

Verisec International AB som avyttras inkluderar verksamhetsdelarna Freja UP och tredjepartsförsäljningen av Hardware Security Modules (HSM). Kvarvarande verksamhetsdelar är Freja eID samt fulfilmentverksamheten i Services.

För en mer detaljerad beskrivning av transaktionen, bakgrunden samt en proforma-redovisning av de olika verksamhetsområdena för 2019, vänligen ta del av pressmeddelandet från den 23 april 2020 som du finner via länken här.

I samband med transaktionen och omorganisationen görs också ändringar i Verisecs ledningsgrupp som från och med idag kommer att bestå av Johan Henrikson, VD, Jakub Missuna, CFO, Dragoljub Nesic, CIO, Tony Buss, CXO samt Kristofer von Beetzen, CPO.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Vi upplever en stark efterfrågan kring e-legitimering och har också en mycket stark position för att kunna fortsätta driva tillväxten för Freja eID. Med ett knivskarpt fokus, en effektiv organisation och tryggad finansiering har vi nu skapat förutsättningar för en spännande tillväxtresa inom ett av digitaliseringens viktigaste områden.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.