Malmö stad avtalar om Freja eID för anställda och elever

Pressmeddelande


Verisec meddelar idag att man skrivit avtal med Malmö stad för användning av e-legitimationen Freja eID för anställda och skolelever. På sikt kommer detta innefatta runt 75 000 användare.

I januari 2020 lanserade Freja eID funktionen Organisations eID där organisationer kan lägga till en egen, rollbaserad identitet separat från den privata e-legitimationen användaren har. Organisations eID kan användas som e-tjänstelegitimation, elev-ID eller i andra sammanhang där man vill koppla ett specifikt attribut, som exempelvis anställningsnummer, till en roll. Med Freja eID har en användare inom organisationen en e-legitimation som tydligt separerar privatlivet från yrkeslivet, ansvarsområdet eller rollen. Lösningen utvecklades med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova inom ramen för utlysningen ”Digital säkerhet och tillförlitlighet – Tema: Identitet respektive blockkedjor”.

Organisations eID gjorde det möjligt för kommuner och myndigheter att för första gången kunna använda en mobil e-tjänstelegitimation på tillitsnivå 3 som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Malmö stad kommer att använda Freja eID som e-tjänstelegitimation till anställda inom alla delar av verksamheten, från hemtjänstmedarbetare till administrativ personal. Man kommer också att använda det som ett skol-ID för elever för åtkomst till olika digitala verktyg som används i undervisningen.

Avtalet bygger på en fast månadskostnad vilket gör att Malmö stad får en förutsägbar kostnad, jämfört med de per-transaktionsmodeller som också finns kring e-legitimering. Det innebär också att man kan öka takten i sin digitalisering utan att kostnaden för identifiering ökar. Avtalet gäller i två år med option på förlängning under ytterligare sex år.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Att blanda ihop den privata identiteten med exempelvis yrkesrollen kan skapa problem kring frågor som ansvar och rättssäkerhet. Med Organisations eID har vi löst detta med en kvalitetsmärkt mobil e-legitimation och vi kan konstatera att det fanns ett stort uppdämt behov inom offentlig sektor för det här. Malmö stad har varit oerhört värdefulla i att bidra till utvecklingen av Organisations eID genom att de medverkade i en pilotstudie från ett tidigt skede. Detta innebar att vi kunde hålla en snabb utvecklingstakt och ta fram en produkt som löser kundernas problem och som kunde valideras redan innan lansering.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.