Autentisering & Identitetshantering

Säkra identititer ger konkurrenskraft

Förutom bristande säkerhet och betungande administration, ger fasta lösenord inga möjligheter att hantera digitala identiteter och behörigheter – något som i dagens ständigt uppkopplade värld blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Tvingas du begränsa tillgången på information, kommunikation eller molntjänster – på grund av bristande kontroll – blir produktivitet, arbetsflöde och lönsamhet lidande.

Freja är en revolutionerande lösning på ett av internetålderns största problem: Hur skall man säkert hantera identitet, åtkomst och behörighet för ett stort antal användare, utan att kostnaderna skenar?

Verisec erbjuder helhetslösningar kring säkra identiteter, där vårt egenutvecklade Frejasystem utgör navet. Freja ID är en autentiseringsserver byggd för storskaliga tillämpningar och som gör det möjligt att addera ett obegränsat antal användare till en fast kostnad. Freja SSP underlättar användarregistreringen, vilket minskar den administrativa bördan. Freja Connect kopplar ihop företagets interna inloggningssystem med externa tjänster och gör att man säkert och enkelt kan logga in till moln- och webbtjänster utan att förlora kontrollen över användarnas identiteter. Freja Mobile är en teknikplattform som förvandlar mobiltelefonen till en säker inloggningsenhet för inloggning till såväl webbtjänster, interna nätverk och mobila tjänster.

Vi erbjuder, förutom Freja Mobile, ett stort urval av inloggningsenheter i form av fysiska dosor och andra mjukvarubaserade inloggningsenheter som Google Authenticator.

Vi kan även svara för programmering och logistikhanteringen av dosor genom Verisec Services. Att kunna erbjuda både autentiseringsprodukter och den fysiska hanteringen av inloggningsenheter är unik och gör att vi är ett av få företag i världen som kan leverera en helhetslösning kring identitetshantering som täcker in alla delar.