Case Studies

Upptäck möjligheterna med Freja

Freja används idag för identitetshantering och autentisering av hundratusentals användare runt om i världen – från offentliga institutioner som Londons kommunförvaltning till internationella koncerner och banker. Här presenterar vi några fallstudier om hur Freja kan användas i olika sammanhang och för att lösa olika sorters behov. Vill du se exempel på hur Freja har använts i er bransch eller för era specifika behov, hör av dig så kan vi berätta mer om fler tillämpningar.

Bortom traditionell autentisering

Case Study om hur London Borough of Camden migrerade från en äldre, proprietär lösning till Freja-baserade Atos eTHOS Authenticator.

läs mer

Att spara pengar och addera funktioner på samma gång

Case Study om hur London Borough of Bexley gick över till autentisering med Freja.

Läs mer

En virtuell lösning för säker fjärråtkomst

Case Study om hur Anite Ltd använder Freja som en virtuell server i sin VMware-miljö.

Läs mer

Freja som Managed Service hos befintlig IT-partner

Case Study om hur SEB använder Freja för autentisering via sin IT-partner SYSteam.

läs mer

En skalbar lösning för framtida expansion

Case Study om Glasgow City Councils lösning för tvåfaktorsautentisering.

läs mer

Den enkla vägen till Public Services Network

Case Study om Preston City Councils framtidssäkrade autentiseringslösning.

läs mer

”Bättre, bekvämare, billigare”

Case Study om ITS Nordic och autentiseringslösningen för deras tjänst Fjärrskrivbord. Freja ID installerades som en virtuell server och resulterade i minskade kostnader och minimerad administration. Investeringen sparades in på mindre än ett år.

läs mer

En lösning som låter användarna bestämma

Case Study om The Dune Groups PCI-kompatibla 2FA-lösning.

läs mer

Delad autentiseringslösning kommuner emellan

Case Study om Essex Online Partnership och hur Freja blev en huvudkomponent i ICT-strategin.

läs mer

En lösning som ger makten åt slutanvändarna

Case Study om en Londonkommun som med Verisecs lösning uppfyller säkerhetsreglerna och gör livet lättare för slutanvändarna.

läs mer

Stark autentisering möjliggör distansarbete för medarbetare

Case Study om Kent County Council som med Verisecs lösning tar steget mot stark autentisering.

läs mer

En centraliserad lösning för tvåfaktors-/multifaktorsautentisering

En Case Study om hur University of Birmingham implementerade en centraliserad lösning bestående av tvåfaktors-/multifaktorsautentisering för att förhöja säkerheten.

läs mer

Att skydda känslig information när användarna som befinner sig utanför ett betrott nätverk behöver åtkomst

En Case Study om hur Royal Berkshire Fire and Rescue Service skyddar känslig information med en 2FA-lösning när användarna kopplar upp sig via fjärranslutning.

läs mer