"Bättre, bekvämare, billigare"

ITS Nordic stod inför ett dilemma. Deras tjänst Fjärrskrivbord skördade stora framgångar genom att erbjuda kunderna en nyckelfärdig, outsourcad IT-lösning fri från bekymmer. Problemet var att autentiseringslösningen de hade kopplad till systemet var både administrativt krävande och väldigt dyr. För att ta Fjärrskrivbordet till nästa nivå och skala upp tjänsten i takt med den stora kundtillströmningen krävdes ett helt nytt grepp för att säkra inloggningen.

Utmaning

ITS Nordic är ett svenskt IT-företag som skördat stora framgångar med sina användarvänliga lösningar, något som gjort dem till ett av Sveriges snabbast växande bolag. När de under 2012 planerade att göra en uppdatering av sin populära tjänst Fjärrskrivbord började de leta efter en bättre lösning för att hantera kundernas säkra inloggning till tjänsten. Förutom att deras befintliga lösning hade en hög kostnad per användare var den mycket resurskrävande för helpdesken. De översvämmades med supportärenden kring inloggningsdosor, och de mobila dosorna var så svåra för användarna att installera att inte ens helpdesken kunde hjälpa dem. Detta gjorde att supportärendena sipprade ner på IT-avdelningen och de insåg att de inte kunde ha ett system som krävde så mycket handpåläggning. Inte minst ifall de skulle klara av att hantera den stora kundtillströmningen och den ökade efterfrågan på mobila dosor som befintliga kunder hade.

Lösning

Efter att ha undersökt olika alternativ valde man till slut Freja ID som installerades som en virtuell server hos ITS Nordic. Det som först fångade intresset för Freja var den obegränsade licensmodellen, som innebar att de skulle kunna skala upp antalet kunder oändligt utan att kostnaderna ökade. Detta skulle ge mycket betydande kostnadsbesparingar. Men Freja hade andra fördelar som skulle visa sig vara ännu mer betydelsefulla. Tack vare att man kombinerade Freja ID med Freja Self-Service Portal och Google Authenticator kunde man dra ner administration och hantering till ett absolut minimum. I lösningen erbjöd man fortfarande hårdvarudosor till de kunder som föredrog detta, men eftersom de också kunde hanteras av användarna  i Freja Self-Service Portal försvann också denna administration från helpdesken och IT-avdelningen.

Resultat

I början på 2013 installerades Freja ID och Freja Self-Service Portal. Trots att man hade mycket specifika tekniska förutsättningar gick installationen smidigt och Verisec löste, utan extrakostnader, även de utmaningar som inte hade kunnat förutses i kravspecifikationen. På mindre än ett år hade man sparat in investeringen jämfört med kostnaden för den befintliga lösningen och på sikt sparar man ännu mer genom att Frejas supportkostnad bara är en bråkdel av vad man tidigare betalat. Kostnaden för nya användare som tillkommer behöver man inte heller tänka på.

Att migrera över användare från det gamla systemet har skett mycket smidigt utan någon påverkan på användarnas arbetsflöde. För ITS Nordic har den stora vinsten varit att helpdesken och IT-avdelningen i princip avlastats allt det arbete och all den administration som det gamla systemet krävde. För användarna är det också en mycket enklare process att koppla en dosa eller mobildosa till sin inloggning. De kan dessutom sköta de flesta av sina supportfrågor själva, som till exempel PIN-kodsbyte, direkt i Freja Self-Service Portal. Det har också blivit tydligt hur smidig den mobila lösningen är för användarna, då nästan 90% har valt att ha en dosa i sin mobiltelefon istället för att välja en fysisk inloggningsdosa.

Om ITS Nordic

ITS Nordic levererar innovativa tjänster inom telekom, it och utskrifter. Den tjänst man har kopplad till Freja kallas Fjärrskrivbord innebär att kundens hela IT-lösning driftas i ITS datorhall. Varje användare får sitt eget ”skrivbord” som ger tillgänglighet till företagets dokument, program och tjänster. Allt detta går att komma åt var användaren än befinner sig och för att öka säkerheten kring åtkomsten erbjuder man kunderna tvåfaktorsautentisering med engångslösenord.