Freja Connect

Cloud single sign-on

Att bara skydda åtkomst till företagets interna nätverk räcker inte längre. I takt med att vi blir allt mer beroende av molntjänster och webb-applikationer måste vi också skydda åtkomsten till affärskritisk information som lagras utanför den egna organisationen. De goda nyheterna är att lösningen på problemet inte bara ökar säkerheten, den ökar både användarvänlighet och effektivitet.

En värld – en identitet

Freja Connect är en Identity Provider (IdP) som kopplar ihop ert interna autentiseringssystem med världen utanför. Det gör att ni kan sträcka ut funktionen av er befintliga inloggning till att också inkludera alla de molntjänster och webb-applikationer som medarbetarna använder i sitt dagliga arbete. Till detta kan ni lägga alla de fördelar som web single sign-on innebär för användarna.

Har ni kontroll?

Idag är molntjänster, externa applikationer och delade informationsresurser självklara delar av det dagliga arbetet i de flesta verksamheter. Men samtidigt som kritiska funktioner och känslig data flyttas ut i molnet riskerar företaget att faktiskt förlora kontrollen över dessa viktiga resurser. Om ni låter era användare själva ansvara för inloggningshanteringen med osäkra, fasta lösenord har ni som organisation ingen som helst kontroll över åtkomsten till ert eget data. Undersökningar visar att 70% av användarna återanvänder lösenord på flera sajter. Risken är med andra ord stor att åtkomsten till företagets molntjänster skyddas av samma lösenord som medarbetaren använder till sitt privata Facebook- eller Twitterkonto. De flesta skulle nog hålla med om att det inte är tillräckligt säkert. Dessutom, om ni ger användaren ansvaret för inloggningshanteringen, riskerar ni att ha aktiva konton i molntjänsterna även efter det att medarbetaren har lämnat organisationen.

Öka effektiviteten med säkerhet

Fasta lösenord är inte bara en av IT-världens största risker, det är också det enskilt största bekymret för den enskilde användaren; glömda lösenord, återställning och regelbundna byten innebär ständiga avbrott i arbetet. Web single sign-on löser inte bara problemen med de fasta lösenorden, de adderar en helt ny dimension av användarvänlighet genom att skapa ett sömlöst arbetsflöde mellan alla interna och externa applikationer. Freja Connect håller reda på användarens inloggning gör att man kan gå mellan olika molntjänster, webb-applikationer och interna system utan att behöva logga in varje gång, så länge den aktuella sessionen är aktiv.

Fördelar för organisationen:

 • Gör det möjligt att återanvända en och samma identitet i flera applikationer
 • Addera stark autentisering till molntjänster
 • Återta kontrollen över inloggningen
 • Möjlighet att inaktivera åtkomst till alla applikationer på ett ställe
 • Selektiv tilldelning av attribute till olika molntjänster
 • Freja Connect kan användas med befintligt autentiseringssystem
 • Byggt på den öppna SAML2-standardarden för federering

Fördelar för användaren:

 • Web single sign-on för ett smidigt arbetsflöde
 • Gå från sajt till sajt utan att behöva logga in varje gång
 • Slippa behöva komma ihåg en lång rad olika lösenord
 • En enda digital identitet över alla tjänster, istället för en identitet per tjänst.