Freja Self Service Portal

Förenkla er användarregistrering

Freja Self-Service Portal är ett tillägg till Freja som förenklar processen kring användarregistrering, så att ni kan säkerställa att rätt användare får rätt behörigheter kopplade till sin fysiska inloggningsdosa eller till Google Authenticator på sin mobiltelefon.

Säkerställ identiteten, utan krävande resurser

Om inte rätt person får rätt behörighet kopplad till sin inloggningsenhet spelar det ingen roll hur säker er autentiseringslösning är. Att säkerställa identiteten kan innebära betydande administration, ifall detta skall ske manuellt – ansikte mot ansikte – av en central funktion i er organisationen dit användare får komma och legitimera sig, för att därefter få sin inloggningsenhet kopplad till sin identitet. Denna metod för provisionering är visserligen säker, men oerhört resurskrävande.

En automatiserad lösning med full kontroll

Genom att låta användaren göra registreringen själv, via Freja Self-Service Portal, lyfts hela den betungande administrationen från organisationen. Men att låta en användare verifiera sin egen identitet är naturligtvis helt poänglöst. Därför måste användaren presentera någon form av bevis på sin identitet vid registreringen. Detta kan vara inloggningsuppgifterna – användarnamn och lösenord – till befintligt AD. För användare som inte har någon tidigare relation med organisationen kan det vara en PIN-kod som har skickats ut via rekommenderat brev och som därmed inte kan ha hämtats utan att legitimation har uppvisats.

När kopplingen mellan användarens enhet och ert AD eller LDAP är klar upprätthåller Freja Self-Service Portal en kommunikationskanal med registret för eventuella uppdateringar eller byten av enheter, eller för återställning av PIN-koder, som även detta kan skötas av användaren själv.

Fyra enkla steg till registrering

Freja Self-Service Portal kan användas för provisionering av alla de inloggningsenheter som fungerar tillsammans med Freja – allt från enknappsdosor till Google Authenticator. För användaren tar det högst ett par minuter att genomföra registreringen:

  1. Välj enhet. Användaren väljer vilken sorts inloggningsenhet som skall provisioneras; dosa, Google Authenticator etc.
  2. Registrera. Här anger man uppgifterna som bekräftar sin identitet, i form av inloggningsuppgifter till AD, utskickad PIN-kod eller annan metod ni har valt. Detta kan också ske via en befintlig autentisering som ni migrerar ifrån.
  3. Aktivera. För fysiska enheter sker aktivering genom att användaren i Freja Self-Service Portal fyller i det serienummer som står på baksidan av dosan. För Google Authenticator scannar användaren, med sin mobiltelefon, den QR-kod som visas på skärmen.
  4. Verifiera. Slutligen får användaren en möjlighet att verifiera att processen är korrekt genomförd och att den valda inloggningsenheten är kopplad till dennes identitet.

Kundanpassad utformning

Freja Self-Service Portal kan anpassas så att den följer organisationens grafiska profil och varumärkesanda. Budskapstexterna anpassas för er målgrupp, så de formuleras på ett sådant sätt att användarna enkelt förstår processen. Portalen kan också länkas eller integreras med er helpdesk eller supportfunktion.