Autentisering & identitetshantering med Freja ID

Obegränsade möjligheter till begränsad kostnad

Det finns två skäl till varför undermåliga alternativ – som fasta lösenord – fortfarande är den dominerande lösningen för säker åtkomst: alternativen har varit för dyra eller för krångliga.

Utmaningen är säker åtkomst för alla

Freja ID föddes ur idén om en lösning för autentisering och identitetshantering som omfattar alla. Att bara låta ledningsgrupp eller andra nyckelpersoner ha säker åtkomst, samtidigt som övriga anställda, partners och kunder får nöja sig med fasta lösenord, är som att ha en säkerhetsdörr som huvudentré till ditt hus, samtidigt som du har en köksingång på baksidan som är låst med en enkel hasp.

Lösningen är enkel, flexibel och skalbar

Freja ID är nästa generations autentiseringslösning som – utan komplexa ingrepp i era system – ger er full frihet att addera precis så många användare, applikationer och enheter ni önskar, utan att kostnaden ökar. Har ni ingen autentiseringslösning finns nu inga skäl att stå utan och har ni redan en finns goda skäl att byta till Freja ID.

1. Alla användare

För att kunna inkludera alla användare har Freja ID en unik prisättningsmodell, där priset inte sätts per användare. Detta innebär att ni kan ha 500 eller 50 000 användare i ert system, utan att kostnaden ökar.

Med Freja ID finns heller inga begränsningar kring vilka olika användartyper ni vill hantera och dela ut behörigheter till. Detta är möjligt genom att Freja ID inte inkräktar i några befintliga användarregister och databaser, utan endast hämtar behörigheter från dessa. Eftersom ingen information om användaren lagras i Freja, får ni både full kontroll och full flexibilitet i er hantering. Detta innebär att ni kan hantera alla olika användartyper, med deras olika behörigheter, i samma system; ledning, anställda, partners, kunder och leverantörer – utan att kompromissa med säkerheten.

2. Alla applikationer

Med Freja ID kan ni få säker åtkomst till alla applikationer ni använder, utan tillkommande kostnader; fjärråtkomst till interna nätverk, webbmail, molntjänster och webbapplikationer. Och genom det inbyggda SAML2-protokollet kan Freja ID hantera federering av identiteter och därmed erbjuda Single Sign-On för era användare. Med en enda inloggning ges åtkomst till både interna och externa resurser – allt säkrat med stark tvåfaktorsautentisering och med full kontroll över behörigheterna ni delar ut.

3. Alla enheter

Genom att Freja ID är baserat på öppna standarder (OATH) har ni full frihet att välja de inloggningsenheter som passar era behov och er budget bäst. Den idealiska lösningen tillsammans med Freja ID är att använda Freja Mobile. Detta ger er en oöverträffad flexibilitet kring mobila dosor eftersom Freja Mobile kan fungera både i online- och offlineläge. I onlineläget ger den en mycket smidig användarupplevelse eftersom användaren inte behöver mata in någon information mellan mobilen och webbläsaren. I offlineläget fungerar den som en virtuell dosa som genererar engångslösenord.

Freja ID fungerar med en lång rad inloggningsenheter från olika tillverkare; från 2FA-dosor (”Bankdosor”) och enknappsdosor till USB-tokens och SMS-lösenord. Vill ni kapa kostnaden helt för inloggningsenheterna finns även ett alternativ för detta genom att Freja fullt ut stöder autentisering med mobilappen Google Authenticator.

Friheten gäller inte bara inloggningsenheten. En viktig fördel jämfört med PKI-baserade inloggningslösningar är att användaren, så länge han har sitt användarnamn och sin inloggningsenhet, kan koppla upp sig från vilken dator eller surfplatta som helst.

Ännu mer valfrihet

Freja ID kan installeras som en Hardware Appliance, på plats i ert serverrum, som en Virtuell Server i er VMware-miljö eller som en Managed Service där vi står för drift och underhåll. När det gäller support har vi även gjort det valet lätt; tre års fri support ingår alltid.

Enkelheten genomsyrar allt

Det är inte bara affärsmodellen som är enkel – tekniken bygger på samma filosofi: Freja ID kräver inga ingrepp i era interna system och kräver därför minimalt med tid för installation och underhåll. Rekordtiden för en Freja-installation, inklusive konfiguration, ligger på 49 minuter, vilket säger en del om smidigheten.

Har ni ett befintligt autentiseringssystem är migrationsprocessen till ett Frejabaserat system mycket enkel. Ni kan låta det ske stegvis, i en sömlös process, där användarna kan bytas ut i den takt ni önskar – med minimal påverkan på verksamheten.

Att växa med Freja ID är precis lika smidigt och lägger ni till Freja Self-Service Portal i systemet kan ni dessutom minimera all administration med användarregistrering.