Användningsområden

En autentiseringslösning att växa med

Ju mer uppkopplade vi blir, desto större blir behovet av säker åtkomst och identitetshantering. Därför har vi redan från början utrustat Freja med funktioner för ett brett användningsområde. Freja är byggd för att ni skall kunna växa.

Här beskrivs några av de vanligaste användningsområdena. Utöver dessa finns en rad ytterligare tillämpningar för kundspecifika behov, hör av dig så berättar vi mer om vad Freja kan göra för er.

  • Autentisering för fjärråtkomst
  • Molninloggning
  • Single Sign-On & Federering
  • Kund & Partnerinloggning
  • Identitetsdirigering

Autentisering för fjärråtkomst

För många börjar funderingarna kring identitetshantering med att det uppstår ett behov av att ge säker fjärråtkomst för anställda som arbetar på distans. Med Freja kan ni enkelt skapa en säker åtkomst mellan den anställdes dator hemma – eller på fältet – och ert nätverk, mail och andra interna resurser de behöver komma åt för sitt arbete. Med Frejas unika licensmodell behöver ni inte fundera på vilka medarbetare som bör prioriteras att erbjudas säker fjärråtkomst – det går att inkludera alla, utan att kostnaden ökar.

Molninloggning

I takt med att vi lägger allt mer affärskritisk information och arbetsverktyg i externa molntjänster, exponerar vi oss också mot högre risker. Molntjänster erbjuder en oslagbar tillgänglighet, flexibilitet och kostnadseffektivitet, men att ha affärshemligheter, kundregister och annan affärskritisk information endast skyddat av ett osäkert fast lösenord duger inte. Med Freja kan ni dra nytta av molnets alla fördelar, samtidigt som ni själva tar kontrollen över informationssäkerheten. Freja står nämligen helt frikopplad från molntjänsten och låter er bibehålla kontrollen över behörigheterna och identiteterna. Drabbas molntjänsten av ett lösenordsintrång behöver ni inte oroa er eftersom era engångslösenord finns i tryggt förvar i Freja.

Single Sign-On & Federering

Freja kan fungera som en central för all identitetshantering, vilket underlättar arbetet för medarbetarna samtidigt som det ger organisationen kontroll över alla olika behörigheter. När en användare loggar in till, exempelvis, sin webbmail genereras en SAML2-biljett som under resten av den inloggade sessionen kan ge åtkomst till en rad andra resurser som till exempel Office 365, Google Apps och andra molntjänster. Det kan också fungera åt andra hållet; användaren loggar in i t.ex. Salesforce, får sin SAML2-biljett och Freja håller därefter koll på att denna ger användaren rätt att komma åt organisationens interna nätverk. Med andra ord; en enda säker inloggning ger åtkomst till alla resurser användaren behöver, samtidigt som administration och kostnader för lösenordshantering minimeras.

Kund & Partnerinloggning

Många verksamheter kräver att kunderna loggar in i deras system. Det kan vara allt från e-handel och webbtjänster till att man loggar in för att kunna ta del av viss information eller ta del av service. Fram tills nu har det i princip bara varit banker som erbjudit sina kunder en säkrare inloggning än fasta lösenord. Dels beror detta på att det fram tills nu har varit för dyrt, men också på att man har bedömt fasta lösenord som tillräckligt säkra.

När nu kostnaden att ge säker inloggning åt stora grupper, med en Freja-lösning, sjunker drastiskt, och de fasta lösenorden inte längre är tillräckligt säkra finns plötsligt tillräckliga skäl för att överväga en sådan lösning. Genom Frejas licensmodell, där ni inte betalar per användare, i kombination med den kostnadsfria Google Authenticator, kan ni erbjuda stora grupper av kunder, medlemmar, partners, återförsäljare och leverantörer en säker inloggning. Fördelen är inte bara en ökad säkerhet, det är lika mycket en fråga om att slå vakt om ert varumärke. Vad händer om ni råkar ut för en hackerattack och ni tvingas meddela tusentals kunder att deras lösenord är på vift? Även om de kanske inte har jättekänsliga uppgifter i era system, kanske de använder samma lösenord till en lång rad andra webbtjänster. Plötsligt har ni utsatt er kund för en besvärande situation som kräver både tid och ansträngning av honom för att lösa.

Identitetsdirigering

För stora organisationer där olika divisioner, dotterbolag eller avdelningar har en varierande grad av integration, kan en klustrad Freja-lösning fungera som en central för att dirigera behörigheter och identiteter. Ett scenario kan vara att huvudkontoret och ledningsgruppen behöver åtkomst till alla nätverk och informationsresurser i koncernens alla delar över hela världen, samtidigt som man vill att varje enhet skall ha full tillgång till egna nätverk, men begränsad tillgång till övriga inom koncernen.

Istället för att varje division har en egen autentiseringslösning, som innebär att huvudkontoret måste ha en separat inlogging till varje enhet, kan man sätta upp Freja i ett flexibelt system som ger full frihet att delegera behörigheter och åtkomst. De lokala enheterna kan sköta behörighetsutdelning lokalt för sina medarbetare samtidigt som huvudkontoret kan addera ytterligare behörigheter till dem att komma längre in i systemet. Med en klustrad Freja-lösning kan huvudkontoret bibehålla kontrollen, samtidigt som man överlåter den lokala behörighetsutdelningen att administreras på plats.