Tekniskt perspektiv

Funktioner och specifikationer för Freja

Här beskrivs de tekniska aspekterna av Freja samt de olika installationsalternativen. För en ännu mer detaljerad specifikation är du välkommen att beställa den tekniska manualen, eller höra av dig för en genomgång med någon av våra tekniker.

Allmänna specifikationer:

Icke-inkräktande: Freja kan enkelt integreras med befintlig infrastruktur och kan använda befintliga kataloger utan att förändringar krävs. Befintliga nätverksenheter, t.ex brandväggar (FW) kan användas för att begära stark autentisering från Freja.

Snabb driftsättning: Freja är en appliance som kräver minsta möjliga tid för installation och konfiguration

Flexibel: Freja levereras med två olika API:er (SOAP och STS) som erbjuder ett programmatiskt gränssnitt vilket möjliggör integration med portaler, SSO-system och äldre program.

Baserad på öppna standarder: OATH, RADIUS, SOAP, SAML2.

Enkel uppgradering: Snabb uppdatering genom nedladdning av firmware eller uppgradering av programvara.

Interoperabilitet: Genom implementering av Security Token Service (STS) kan Freja användas som en identitetsleverantörs autentiseringskomponent

Support: 3 års support ingår som standand. Vår hårdvarusupport (NDB) innebär att felaktig maskinvara som rapporteras före kl. 11.00 byts ut redan nästa arbetsdag. Går att uppgradera till 4 timmars inställningstid. 24 / 7 support är tillgängligt som ett tillval.

Driftalternativ:

Freja Hardware Appliance: Freja som rackmonterad hårdvaruappliance är baserad på en OEM DELL-server. Enheten installeras på det interna nätverket för både extern och intern åtkomst. All programvara kommer förinstallerad i enheten och administration sker via ett webbgränssnitt, tillgängligt genom ett separat nätverkskort (NIC). Installation, konfiguration och utbildning ingår i priset. Programuppdateringar och nya versioner är också inkluderat.

Freja Virtual Appliance: Installeras som en appliance i er befintliga VMware-miljö. Installation, konfiguration och utbildning ingår i priset. Programuppdateringar och nya versioner är också inkluderat.

Freja Managed Service: Vi driftsätter och sköter hela autentiseringsfunktionen som en molntjänst och i paketet kan även inloggningsenheter inkluderas. Önskar ni hålla all IT-drift hos befintlig leverantör kan Freja Managed Service installeras och integreras i detta system.