• Inloggningsenheter

Inloggningsenheter

Maximal valfrihet

Tack vare att Freja är baserad på öppna standarder kan du välja bland ett stort utbud av inloggningsenheter för att matcha era behov och er budget. Förutom vår egen lösning Freja Mobile kan ni också välja från ett brett utbud från andra leverantörer och fritt blanda olika sorters enheter för olika användargrupper.

Verisec levererar enheterna som en del av en helhetslösning, tillsammans med Freja, och vi tar även hand om alla garantifrågor och returer. Vi kan också hantera all programmering och logistik kring enheterna, så att de når rätt användare med rätt innehåll, i rätt tid. De flesta dosor kan, via Verisec Services, individualiseras för er organisation med avseende på färger och tryck av logotyp.

Utbudet av enheter kan utvidgas till att omfatta andra leverantörer som våra kunder vill att vi ska testa med Freja. För närvarande motsvarar enheterna de vanligaste förekommande i Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika.

  • Freja Mobile
  • Enknappsdosor
  • Tangentbordsdosor
  • Kortdosor
  • USB-dosor
  • Mobildosor
  • SMS & E-mail
  • Kodkort

Freja Mobile

Freja Mobileär nästa generation av mobil inloggning. Lösningen utnyttjar smartphonens egenskaper till fullo och möjliggör en helt ny nivå av säkerhet, kontroll och användarvänlighet. När du använder Freja Mobile får du detaljerad information om vad du godkänner och vilken typ av aktivitet din signering gäller, direkt på skärmen. Med Freja Mobile har vi löst de stora utmaningarna som finns med att säkra upp mobilen som plattform och den erbjuder också en lösning för att säkert kunna provisionera användare enkelt över internet. Freja Mobile finns med både online- och offlinefunktion. I onlineläget ger den en mycket smidig användarupplevelse eftersom användaren inte behöver mata in någon information mellan mobilen och webbläsaren. I offlineläget fungerar den som en virtuell dosa som genererar engångslösenord.

Enknappsdosor

I denna kategori finns OTP (One Time Password) dosor som inte kräver en PIN-kod för att lösenordet skall genereras. De är enkla, användarvänliga och små till storleken. De är sårbara för obehörig användning, men detta kan åtgärdas av att man adderar en PIN-kod eller ett lösenord i inloggningsgränssnittet. Detta ger nästan samma säkerhetsnivå som äkta tvåfaktorsautentisering.

Tangentbordsdosor

En OTP-dosa med ett litet tangentbord medger äkta tvåfaktorsautentisering. Användaren måste mata in en personlig PIN-kod för att få fram sitt engångslösenord, vilket ger en mycket hög säkerhet. Eftersom PIN krävs för att generera lösenordet kallas detta för tvåfaktor, d.v.s. det krävs en kombination av en kunskapsfaktor (PIN-koden) och en fysisk faktor (själva dosan) för att fungera. Det räcker alltså inte att bara ha en dosa för att generera ett nytt lösenord.

Kortdosor

En kortdosa är en OTP-dosa i kreditkortsformat. De finns både som enknappsdosor och med tangentbord, för äkta tvåfaktorsautentisering. Det mycket smidiga formatet gör att användaren kan förvara dosan i plånboken och tillgängligheten blir därmed betydligt högre jämfört med större enheter. En annan fördel är att kortet kan utrustas med magnetremsa eller chip, för att t.ex. användas för inpasseringskontroll.

USB-dosor

Fördelen med en USB-enhet är att den inte kräver något batteri, vilket både är miljövänligt och ökar livslängden på enheten. Säkerheten är likvärdig med de dosor utan PIN-skydd som beskrivits ovan. Genom att trycka på knappen på en OATH OTP-dosa skickas ett engångslösenord till inloggningsfönstret automatiskt. Eftersom användaren själv inte behöver skriva in ett lösenord blir enheten mer användarvänlig och oftast behövs heller ingen installation av drivrutiner eller annan klientmjukvara.

Mobildosor

Freja stöder inloggning med alla OATH-baserade mobilapplikationer och klienter. Vi rekommenderar dock, av flera skäl, den kostnadsfria och väl beprövade appen Google Authenticator. Kontakta oss gärna för mer information.

SMS & E-mail

Stöd för SMS- och e-mailautentisering är inbyggt i Frejas autentiseringsplattform. När en användare vill logga in så skickas ett SMS eller mail till ett förutbestämt nummer eller adress. Baserat på detta meddelande kan användaren sedan slutföra login-proceduren. SMS- och e-mailautentisering utgör i sig inte stark autentisering, men möjliggör en flexibel och kostnadseffektiv OTP-lösning. Det är också en utmärkt metod för att distribuera tillfälliga lösenord till, exempelvis, en användare på resa som glömt sin dosa hemma.

Kodkort

Kodkort är främst avsedda för storskaliga marknadstillämpningar där kostnaden för varje säkerhetsenhet är kritisk. Ett kodkort produceras med flera tryckta engångskoder dolda under ett lager av skyddsfilm. Genom att skrapa bort skyddsfilmen får användaren fram ett nytt lösenord

Google Authenticator

Det finns ett flertal OATH-kompatibla appar för generering av engångslösenord, som kan användas tillsammans med Freja. Google Authenticator är en kostnadsfri OATH-kompatibel app som vi har erfarenhet av och som fungerar tillsammans med Freja. Dock är ju Google Authenticator en gratislösning utan någon support.