Pinelope

PIN-distribution på ett enkelt sätt

Pinelope är en programvara för att skapa PIN-kuvert som används för distribution av lösenord eller PIN-koder (Personal Identification Number) i ett förseglat kuvert som förhindrar att obehöriga får tillgång till informationen. Samma teknik kan användas för distribution av lönebesked eller annan personlig information.

Verisec erbjuder PIN-kuvert som en tjänst till banker, myndigheter eller företagskunder. PIN-applikationen Pinelope utvecklades från början som en del av Verisecs outsourcingtjänst för att stödja produktion och hantering av PIN-kuvert.

Pinelope erbjuder följande funktioner:

  • Skapandet av mallar (*. VPM-format) och modifiering
  • Sammanfogandet av mallar och PIN-filer med konfigurerbara partimängder.
  • Skyddande rasterteknik (PRT) för PIN-utskrift med rastrerad bakgrund/förgrund (användbart vid utskrift på patenterad säkerhetsfilm som Hydalam™)
  • Stöd för tryckning av streckkoder.
  • Inbyggd felhantering (t.ex. vid skrivarproblem).

För ökat skydd av PIN-hanteringen, kan Pinelope användas tillsammans med kryptografisk hårdvara.

Letar ni efter PIN-papper? Läs mer här.