Finansiell information

Välkommen till Verisecs investerarsidor. Vår ambition är att förse våra aktieägare, analytiker och andra intresserade tydlig och aktuell finansiell information som möjliggör en rättvis värdering av bolaget. Verisec är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under kortnamnet VERI och aktiens ISIN-kod är SE0006343950.

Investerarkontakt

Har du några frågor kring Verisecs aktie eller önskar mer information om Verisec ur ett investerarperspektiv är du varmt välkommen att höra av dig:

Johan Henrikson
E-post: johan.henrikson@verisec.com
Telefon: 08-723 09 00

Certified Adviser

Företag som är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market är skyldiga att ha en Certified Adviser (CA). CA:s roll är att kontinuerligt guida, stödja och uppdatera det listade bolaget i frågor om dess skyldigheter i förhållande till det regelverk som gäller för bolag listade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Verisecs Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Vill du komma i kontakt med dem, finner du kontaktvägar nedan:

E-post: certifiedadviser@penser.se
Telefon: 08-463 83 00