Aktien

Verisecs aktie noterades på Nasdaq First North med första handelsdag den 18 december 2014. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.För kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se.