Aktien

Verisecs aktie noterades på Nasdaq First North med första handelsdag den 18 december 2014. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.