Ägare

Senast uppdaterad 2016-12-31

AKTIEÄGARE INNEHAV, AKTIER KAPITAL, % RÖSTER, %
Marquay Invest AB* 2 705 000 60,97% 60,97%
Swedbank Robur Ny Teknik 403 000 9,08% 9,08%
Svolder AB 229 095 5,16% 5,16%
Merlinum AB 166 666 3,76% 3,76%
AMF Aktiefond Småbolag 160 782 3,62% 3,62%
Kristofer von Beetzen 120 377 2,71% 2,71%
Arpeggio AB 71 428 1,61% 1,61%
Avanza Pension 60 101 1,35% 1,35%
Göran Collert 36 558 0,82% 0,82%
Nordnet Pension 31 448 0,71% 0,71%
Övriga 451 878 10,19% 10,19%
Totalt 4 436 333 100,0% 100,0%

*Marquay Invest AB ägs av Aquitaine Holding AB, som i sin tur ägs av Tony Buss (22,75%), Anders Henrikson (22,75%), Johan Henrikson (22,75%), Jakub Missuna (22,75%) och Dragoljub Nesic (9,0%).