Ägare

De 10 största aktieägarna per den 2019-12-31

AKTIEÄGARE INNEHAV, AKTIER KAPITAL, %
ELLACARL AB 648 887 13,32%
LUDICE AB 615 387 12,63%
TONY BUSS AB 615 387 12,63%
Swedbank Robur fonder 460 171 9,44%
CORTINATA CAPITAL AB 423 987 8,70%
SVOLDER AKTIEBOLAG 250 095 5,13%
CRESTINA AB 243 452 5%
AUGET INVEST AB 203 900 4,18%
AMF – Försäkring och Fonder 196 398 4,03%
MERLINUM AB 182 666 3,75%
Summa 10 största ägare 3 840 330 78,82%
Övriga 1 031 953 21,18%
Totalt 4 872 283 100,0%