Ägare

De 10 största aktieägarna per 2020-06-30

AKTIEÄGARE INNEHAV, AKTIER KAPITAL, %
ELLACARL AB 648 887 13,32%
LUDICE AB 615 387 12,63%
TONY BUSS AB 615 387 12,63%
Swedbank Robur Ny Teknik 440 000 9,03%
CORTINATA CAPITAL AB 414 486 8,51%
SVOLDER AKTIEBOLAG 250 095 5,13%
CRESTINA AB 243 452 5,00%
AUGET INVEST AB 203 900 4,18%
Merlinum AB 182 666 3,75%
Kristofer von Beetzen 120 377 2,47%
Summa 10 största ägare 3 734 637 76,65%
Övriga 1 137 646 23,35%
Totalt 4 872 283 100,0%