Ägare

-Senast uppdaterad 2017-09-30

AKTIEÄGARE INNEHAV, AKTIER KAPITAL, % RÖSTER, %
Marquay Invest AB* 2 705 000 60,97% 60,97%
Swedbank Robur Ny Teknik 408 171 9,20% 9,20%
Svolder AB 229 095 5,16% 5,16%
Merlinum AB 166 666 3,76% 3,76%
AMF Aktiefond Småbolag 160 782 3,62% 3,62%
Kristofer von Beetzen 120 377 2,71% 2,71%
Arpeggio AB 71 428 1,61% 1,61%
Avanza Pension 59 903 1,35% 1,35%
Nordnet Pension 32 373 0,73% 0,73%
Christian Rajter 27 080 0,61% 0,61%
Övriga 455 458 10,27% 10,27%
Totalt 4 436 333 100,0% 100,0%

*Marquay Invest AB ägs av Aquitaine Holding AB, som i sin tur ägs av Tony Buss (22,75%), Anders Henrikson (22,75%), Johan Henrikson (22,75%), Jakub Missuna (22,75%) och Dragoljub Nesic (9,0%).