Ägare

De 10 största aktieägarna per den 2019-08-30

AKTIEÄGARE INNEHAV, AKTIER KAPITAL, %
ELLACARL AB 617 387 12,67%
LUDICE AB 615 387 12,63%
TONY BUSS AB 615 387 12,63%
Swedbank Robur fonder 460 171 9,44%
CORTINATA CAPITAL AB 421 987 8,66%
SVOLDER AKTIEBOLAG 250 095 5,13%
CRESTINA AB 243 452 5%
AMF – Försäkring och Fonder 200 080 4,11%
AUGET INVEST AB 191 400 3,93%
MERLINUM AB 182 666 3,75%
Summa 10 största ägare 3 597 932 77,95%
Övriga 1 274 351 22,05%
Totalt 4 872 283 100,0%