Analyser

Om du är intresserad av aktieanalys av Verisecs aktie har vi samlat detta här. Verisecs har samarbete med DNB och Aktiespararna kring uppdragsanalys. En uppdragsanalys innebär att den som utför analysen får ersättning för uppdraget, men utgångspunkten är att bedömningarna skall göras på saklig och neutral grund. De åsikter, bedömningar, prognoser och värderingar som framhålls i analyserna representerar analytikern/analyshuset och Verisec har ingen påverkan på innehållet.

DNB

DNB publicerade sin första analys av Verisec den 3 sept 2019. De uppdaterar analysen varje kvartal. DNB har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. Analytikern Joachim Gunell äger inga aktier i det noterade bolaget.

Aktieanalys Verisec DNB Q2-2020

Aktieanalys Verisec DNB Q1-2020

PDF – DNB analys 2020-02-06

PDF (direktnedladdning via länk) – DNB analys 2019-11-07

PDF – DNB analys 2019-09-03

Aktiespararna

Den 14 februari 2019 publicerades Aktiespararnas första analys av Verisec. Analyserna är producerade av Carlsquare och ansvarig analytiker är Mats Hyttinge. Carlsquare har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. Analytikern Mats Hyttinge äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

PDF – Aktiespararna analys 2020-08-24 

PDF – Aktiespararna analys 2020-02-14

PDF – Aktiespararna analys 2019-11-12

PDF – Aktiespararna analys 2019-08-19

PDF – Aktiespararna analys 2019-05-10

PDF – Aktiespararna analys 2019-02-14

Läs tidigare analyser av Analysguiden på Aktiespararnas hemsida.

Redeye

Redeye bevakar inte längre Verisec. Redeye publicerade sin första analys av Verisec den 10 juni 2015, och sin sista analys den 28 augusti 2019. Redeye gjorde kvartalsvisa uppdateringar av analysen. Analysen producerades av Redeye och analytiker var Havan Hanna och Tomas Otterbeck. Redeye har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. Analytikerna Havan Hanna och Tomas Otterbeck äger inga aktier i det noterade bolaget.

PDF (direktnedladdning via länk) – Redeye analys 2019-08-28
PDF – Redeye analys 2019-05-22
PDF – Redeye analys 2018-11-26

Läs tidigare analyser och kvartalsuppdateringar på Redeyes hemsida.

Analyser i media

Börsveckan
Analys publicerad i Börsveckan nr 12, den 18 mars 2019. Skriven av Marcus Ewerstrand.

PDF – Börsveckan analys 2019-03-18