Insynspersoner

INSYNSPERSON POSITION INNEHAVARE TOTALT INNEHAV
(AKTIER) 2016-12-31
Johan Henrikson VD, styrelseledamot moderbolag, VD moderbolag, större aktieägare Jur person 2 705 000*
Johan Henrikson VD, styrelseledamot moderbolag, VD moderbolag, större aktieägare Eget 1 950
Jakub Missuna CFO, styrelseledamot moderbolag, större aktieägare Jur person 2 705 000*
Jakub Missuna CFO, styrelseledamot moderbolag, större aktieägare Eget 20 127
Anders Henrikson Styrelseledamot, SVP Global Sales, styrelseledamot moderbolag, större aktieägare Jur person 2 705 000*
Anders Henrikson Styrelseledamot, SVP Global Sales, styrelseledamot moderbolag, större aktieägare Eget 2 706
Tony Buss Styrelseledamot, CTO, styrelseledamot moderbolag, större aktieägare Jur person 2 705 000*
Tony Buss Styrelseledamot, CTO, styrelseledamot moderbolag, större aktieägare Eget 4 545
Dragoljub Nesic Styrelseordförande, SVP Strategy & Business Development, styrelseledamot moderbolag  0*
Dragoljub Nesic Styrelseordförande, SVP Strategy & Business Development, styrelseledamot moderbolag Eget 300
Martin Skånberg Styrelseledamot 0
Christinan Rajter Styrelseledamot Eget 27 080
Anders Moberg Styrelseledamot Eget 1 000
Kristofer von Beetzen VP Marketing Eget 120 377
Alexander Hagberg Revisor EY 0

 


 

FÖRÄNDRINGAR
Datum Namn Förändring Kommentar
2016-09-01 Anders Henrikson (privat) +60 Aktier
2015-12-22 Kristofer von Beetzen (privat) -7 142* Aktier
2015-12-21 Tony Buss
(via bolag)
-410 000* Aktier
2015-12-21 Anders Henrikson
(via bolag)
-410 000* Aktier
2015-12-21 Jakub Missuna
(via bolag)
-410 000* Aktier
2015-12-21 Johan Henrikson
(via bolag)
-410 000* Aktier
2015-07-10 Tony Buss
(privat)
+330 Aktier
2015-05-25 Kristofer von Beetzen (privat) +120 000 Aktier
2015-05-25 Tony Buss
(via bolag)
-120 000* Aktier
2015-05-25 Anders Henrikson
(via bolag)
-120 000* Aktier
2015-05-25 Jakub Missuna
(via bolag)
-120 000* Aktier
2015-05-25 Johan Henrikson
(via bolag)
-120 000* Aktier
2015-05-25 Anders Moberg (privat) +1 000 Förstagångsanmälan
2015-05-25 Christian Rajter (privat) +27 080 Förstagångsanmälan
2015-03-20 Tony Buss
(via bolag)
+35 000* Aktier
2015-03-20 Anders Henrikson
(via bolag)
 +35 000* Aktier
2015-03-20 Jakub Missuna
(via bolag)
+35 000* Aktier
2015-03-20 Johan Henrikson
(via bolag)
+35 000* Aktier
2015-03-20 Jakub Missuna (privat) +1 531 Aktier
2015-03-06 Jakub Missuna (privat)  +1 475 Aktier
2015-03-05 Jakub Missuna (privat) +2 168 Aktier
2015-03-02 Anders Henrikson (privat) + 1 456 Aktier
2015-02-27 Jakub Missuna (privat) +5 429 Aktier
2015-02-23 Johan Henrikson (privat) +950 Aktier
2015-02-23 Tony Buss
(privat)
+395 Aktier
2015-01-16 Dragoljub Nesic (privat) +100 Aktier
2015-01-16 Tony Buss
(privat)
+320 Aktier
2015-01-15 Dragoljub Nesic (privat) +100 Aktier
2015-01-15 Jakub Missuna (privat) +285 Aktier
2015-01-15 Johan Henrikson (privat) +200 Aktier
2015-01-15 Tony Buss
(privat)
+500 Aktier
2015-01-14 Dragoljub Nesic (privat) +100 Aktier
2015-01-14 Johan Henrikson (privat) +200 Aktier
2015-01-14 Tony Buss
(privat)
+850 Aktier
2015-01-13 Jakub Missuna (privat) +3 425 Aktier
2015-01-13 Tony Buss
(privat)
+150 Aktier
2015-01-12 Jakub Missuna (privat) +620 Aktier
2015-01-09 Jakub Missuna (privat) +100 Aktier
2015-01-09 Johan Henrikson (privat) +150 Aktier
2015-01-09 Tony Buss
(privat)
+500 Aktier
2015-01-08 Jakub Missuna (privat) +1 250 Aktier
2015-01-08 Johan Henrikson
(via bolag)
+150 Aktier
2015-01-08 Tony Buss
(privat)
+500 Aktier
2015-01-07 Jakub Missuna (privat) +2 750 Aktier
2015-01-07 Johan Henrikson (privat) +300 Aktier
2015-01-07 Tony Buss
(privat)
+1 000 Aktier
2015-01-05 Jakub Missuna (privat) +944 Aktier
2015-01-02 Anders Henrikson (privat) + 1 190 Aktier
2014-12-29 Kristofer von Beetzen + 227 Aktier
2014-12-23 Jakub Missuna (privat) +150 Aktier
2014-12-18 Kristofer von Beetzen (privat) +7 292 Förstagångsanmälan
2014-12-18 Tony Buss
(via bolag)
+3 200 000* Förstagångsanmälan
2014-12-18 Anders Henrikson
(via bolag)
+3 200 000* Förstagångsanmälan
2014-12-18 Jakub Missuna
(via bolag)
+3 200 000* Förstagångsanmälan
2014-12-18 Johan Henrikson
(via bolag)
+3 200 000* Förstagångsanmälan

*2 705 000 aktier ägs av Marquay Invest AB. Marquay Invest AB ägs av Aquitaine Holding AB, som i sin tur ägs av Tony Buss (22,75%), Anders Henrikson (22,75%), Johan Henrikson (22,75%), Jakub Missuna (22,75%) och Dragoljub Nesic (9,0%).