Utdelningspolicy

Verisec väntas befinna sig i en expansionsfas de närmaste åren varför Verisecs eventuella utdelningsbara medel med stor sannolikhet kommer att återinvesteras i verksamheten. Till följd av detta gör styrelsen för Verisec bedömningen att kontant utdelning till aktieägarna inte kommer att lämnas de närmaste åren. Därefter ska styrelsen genomföra en översyn av utdelningspolicyn.