Ledningsgrupp

Johan Henrikson, CEO

Johan Henrikson
Tel: 08-723 09 00
johan.henrikson@verisec.com

Johan Henrikson, CEO

Född: 1969. Medgrundare till företaget och VD för Verisec AB sedan 2002. Styrelseordförande perioden 2001-2015.

Diplomerad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning ekonomisk analys och styrning. Lång erfarenhet av försäljning och marknadsföring av IT-säkerhet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och VD i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. VD och styrelseledamot i Ludice AB samt styrelsesuppleant i Ellacarl AB och dess dotterföretag Holding Point AB och Jetware AB. Uppdrag som styrelseordförande och VD i företag inom Veriseckoncernen. Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i Barn och Ungdomsnämnden, Sigtuna kommun.

Aktieinnehav: 1 950 aktier samt äger indirekt, genom Aquitaine Holding AB, 22,75% av Marquay Invest AB, som i sin tur äger 56,5% av Verisec. Närståendes aktieinnehav: 0.

Anders Henrikson, SVP Global Sales

Anders Henrikson 
Tel: 08-723 09 00
anders.henrikson@verisec.com

Anders Henrikson, SVP Global Sales

Född: 1972. Styrelseledamot sedan 2001. Medgrundare till företaget och försäljningschef på Verisec sedan 2002.

Jur.kand. vid Stockholms universitet. Över 20 års erfarenhet av IT-säkerhetsförsäljning.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. VD och styrelseledamot i Ellacarl AB. Styrelseordförande i Aktiebolaget Våmfjärden. Styrelsesuppleant i Ludice AB. Uppdrag som styrelseledamot i Holding Point AB och VD i dess dotterföretag Jetware AB som äger och hyr ut flygplan. Uppdrag som styrelseledamot i EfterSkolan AB och styrelsesuppleant i Ulrika Gibson AB. Uppdrag som styrelseledamot i företag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: 3 049 aktier samt äger indirekt, genom Aquitaine Holding AB, 22,75% av Marquay Invest AB, som i sin tur äger 56,5% av Verisec. Närståendes aktieinnehav: 0.

Jakub Missuna, CFO

Jakub Missuna 
Tel: 08-723 09 00
jakub.missuna@verisec.com

Jakub Missuna, CFO

Född: 1972. Medgrundare till företaget och ekonomichef på Verisec sedan 2002. Styrelseledamot perioden 2000-2015.

M.Sc från ekonomlinjen vid Stockholms universitet samt Jur.kand. från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. Styrelseledamot i bolag inom koncernen Cortinata Capital AB. Styrelsesuppleant i Skogsborn Invest AB och Tony Buss AB. Uppdrag som styrelseledamot i företag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: 20 127 aktier samt äger indirekt, genom Aquitaine Holding AB, 22,75 % av Marquay Invest AB, som i sin tur äger 56,5% av Verisec. Närståendes aktieinnehav: 0.

Dragoljub Nesic, SVP Strategy & Business Development

Dragoljub Nesic 
Tel: 08-723 09 00
dragoljub.nesic@verisec.com

Dragoljub Nesic, SVP Strategy & Business Development

Född: 1969. Styrelseledamot perioden 2011-2018 och styrelseordförande perioden 2014-2018. Utvecklingschef på Verisec sedan 2008.

Diplomerad civilingenjör inom data vid Universitetet i Belgrad. MBA från Warwick Business School. 20+ års erfarenhet av analys, design och utveckling av datasystem samt marknadsföring och affärsutveckling av IT-säkerhetssystem.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. Styrelseledamot i Crestina AB. Uppdrag som styrelseledamot i företag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: 300 aktier samt äger indirekt, genom Aquitaine Holding AB, 9,0 % av Marquay Invest AB, som i sin tur äger 56,5% av Verisec. Närståendes aktieinnehav: 0.

Tony Buss, CTO

Tony Buss 
Tel: 08-723 09 00
tony.buss@verisec.com

Tony Buss, CTO

Född: 1975. Styrelseledamot sedan 2001. Medgrundare till företaget och IT-chef på Verisec sedan 2002.

Mångårig erfarenhet av IT och IT-säkerhet med fokus på nätverk, design och implementering av säkerhetsinfrastruktur åt flera stora noterade bolag, i Sverige och internationellt.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. VD och styrelseledamot i Tony Buss AB. Uppdrag som styrelseledamot i bolag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: 4 545 aktier samt äger indirekt, genom Aquitaine Holding AB, 22,75 % av Marquay Invest AB, som i sin tur äger 56,5% av Verisec. Närståendes aktieinnehav: 0.

Nina Vallioniemi, Director IT Operations

Nina Vallioniemi
+46 8 723 09 00
nina.vallioniemi@verisec.com

Nina Vallioniemi, Director IT Operations

Född: 1966. Director IT Operations sedan januari 2018.

Lång erfarenhet av förändringsledning i tillväxtföretag samt företag i behov av stark transformation. Mångårig erfarenhet av arbete med att effektivisera och driva mjukvaruutveckling samt IT drift i internationella företag såsom Amadeus, Swedbank och Verifone, alla med affärskritiska transaktionsintensiva miljöer.

Övriga uppdrag: Ägare och styrelsesuppleant i Cliffside AB.

Aktieinnehav: Äger 7 700 optioner genom Incitamentsprogram 2017/2020. Närståendes aktieinnehav: 0.

Kristofer von Beetzen, VP Marketing

Kristofer von Beetzen 
Tel: 08-723 09 00
kristofer.beetzen@verisec.com

Kristofer von Beetzen, VP Marketing

Född: 1972. Marknadschef på Verisec sedan 2012.

Utbildning innefattar marknadsföringsstudier vid Högskolan i Växjö och språkstudier vid Högskolan i Halmstad. Har sedan 1993 drivit egen byråverksamhet inom marknadsföring, varumärkesbyggande och PR med ett brett spektrum av kunder. Under samma period har han också varit engagerad i ett flertal entreprenörsprojekt och mediaproduktioner.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Davinci Promotion AB.

Aktieinnehav: 120 377 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.