Ledningsgrupp

Johan Henrikson, Chief Executive Officer

Johan Henrikson
Tel: 08-723 09 00
johan.henrikson@verisec.com

Johan Henrikson, Chief Executive Officer

Född: 1969. Medgrundare till företaget och VD för Verisec AB sedan 2002. Styrelseordförande perioden 2001-2015.

Diplomerad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning ekonomisk analys och styrning. Lång erfarenhet av försäljning och marknadsföring av IT-säkerhet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och VD i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. VD och styrelseledamot i Ludice AB samt styrelsesuppleant i Ellacarl AB och dess dotterföretag Holding Point AB och Jetware AB. Uppdrag som styrelseordförande och VD i företag inom Veriseckoncernen. Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i Barn och Ungdomsnämnden, Sigtuna kommun.

Aktieinnehav: Äger 629 837 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Jakub Missuna, Chief Financial Officer

Jakub Missuna 
Tel: 08-723 09 00
jakub.missuna@verisec.com

Jakub Missuna, Chief Financial Officer

Född: 1972. Medgrundare till företaget och ekonomichef på Verisec sedan 2002. Styrelseledamot perioden 2000-2015.

M.Sc från ekonomlinjen vid Stockholms universitet samt Jur.kand. från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. Styrelseledamot i bolag inom koncernen Cortinata Capital AB. Styrelsesuppleant i Skogsborn Invest AB och Tony Buss AB. Uppdrag som styrelseledamot i företag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: Äger 425 063 aktier samt indirekt, genom Cortinata Capital AB, 50% av Auget Invest AB som äger 203 900 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Dragoljub Nesic, Chief Information Officer

Dragoljub Nesic 
Tel: 08-723 09 00
dragoljub.nesic@verisec.com

Dragoljub Nesic, Chief Information Officer

Född: 1969. Styrelseledamot perioden 2011-2018 och styrelseordförande perioden 2014-2018. Utvecklingschef på Verisec sedan 2008 och CIO sedan juni 2019.

Diplomerad civilingenjör inom data vid Universitetet i Belgrad. MBA från Warwick Business School. 20+ års erfarenhet av analys, design och utveckling av datasystem samt marknadsföring och affärsutveckling av IT-säkerhetssystem.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. Styrelseledamot i Crestina AB. Uppdrag som styrelseledamot i företag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: Äger 257 902 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Tony Buss, Chief Experience Officer

Tony Buss 
Tel: 08-723 09 00
tony.buss@verisec.com

Tony Buss, Chief Experience Officer

Född: 1975. Styrelseledamot sedan 2001. Medgrundare till företaget och CTO på Verisec sedan 2002. Chief Experience Officer sedan juni 2019.

Mångårig erfarenhet av IT och IT-säkerhet med fokus på nätverk, design och implementering av säkerhetsinfrastruktur åt flera stora noterade bolag, i Sverige och internationellt.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. VD och styrelseledamot i Tony Buss AB. Uppdrag som styrelseledamot i bolag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: Äger 627 887 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Kristofer von Beetzen, Chief Product Officer

Kristofer von Beetzen 
Tel: 08-723 09 00
kristofer.beetzen@verisec.com

Kristofer von Beetzen, Chief Product Officer

Född: 1972. VP Marketing på Verisec sedan 2012 och Chief Product Officer sedan juni 2019.

Utbildning innefattar marknadsföringsstudier vid Högskolan i Växjö och språkstudier vid Högskolan i Halmstad. Har sedan 1993 drivit egen byråverksamhet inom marknadsföring, varumärkesbyggande och PR med ett brett spektrum av kunder. Under samma period har han också varit engagerad i ett flertal entreprenörsprojekt och mediaproduktioner.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Davinci Promotion AB.

Aktieinnehav: 120 377 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.