Styrelsen

Enligt Verisecs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Verisecs styrelse består för närvarande av sex styrelseledamöter, utan suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Dragoljub Nesic, styrelseordförande

Dragoljub Nesic, styrelseordförande

Född: 1969. Styrelseordförande sedan september 2014, styrelseledamot sedan 2011. 22 års erfarenhet av analys, design och utveckling av datasystem samt marknadsföring och affärsutveckling av IT-säkerhetssystem. Har som konsult inom e-autentisering jobbat med (och rest till) kunder på alla kontinenter utom Sydamerika och Antarktis. Tidigare anställd som konsult på IBM Svenska AB, utvecklingschef på Entegrity Solutions, egenföretagare samt marknadsförings- och konsultservicesansvarig vid Thales e-Security i England. Diplomerad civilingenjör inom data vid Universitetet i Belgrad. MBA från Warwick Business School.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterbolag. Styrelseledamot i Crestina AB. Innehavare av den enskilda firman SICNE. Uppdrag som styrelseledamot i bolag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: 300 aktier samt äger indirekt, genom Aquitaine Holding AB, 9,0 % av Marquay Invest AB, som i sin tur äger 60,97 % av Verisec.

Dragoljub Nesic är beroende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Tony Buss, styrelseledamot

Tony Buss, styrelseledamot

Född: 1975. Styrelseledamot sedan 2001. Mångårig erfarenhet av IT och IT-säkerhet med fokus på nätverk, design och implementering av säkerhetsinfrastruktur åt flera stora noterade bolag, i Sverige och internationellt. Tidigare anställd som Communications Specialist på WM-Data och IT-säkerhets specialist på Protect Data AB. Grundare och IT-chef på Verisec sedan 2002.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterbolag. Styrelseledamot i Tokenservice AB. VD och styrelseledamot Tony Buss AB samt innehavare av den enskilda firman TF Datorservice. Uppdrag som styrelseledamot i bolag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: 4 545 aktier samt äger indirekt, genom Aquitaine Holding AB, 22,75 % av Marquay Invest AB, som i sin tur äger 60,97 % av Verisec.

Tony Buss är beroende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Anders Henrikson, styrelseledamot

Anders Henrikson, styrelseledamot

Född: 1972. Styrelseledamot sedan 2001. 15 års erfarenhet av IT-säkerhetsförsäljning. Arbetade tidigare som Key Account Manager – indirekt försäljning på Protect Data AB. Grundare av Verisec AB. Även grundare av Jetware AB (flygplansuthyrningsverksamhet) och Flightecademy Sweden AB (online flygutbildning). Jur.kand. vid Stockholms universitet. Specialiserad på kommersiell avtalsrätt och internationell privaträtt.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterbolag. VD och styrelseledamot i Ellacarl AB, Styrelseordförande i Aktiebolaget Våmfjärden. Styrelseledamot i Tokenservice AB, samt styrelsesuppleant i Ludice AB. Uppdrag som styrelseledamot i Holding Point AB och dess dotterbolag. Uppdrag som styrelseledamot i bolag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: 3049 aktier samt äger indirekt, genom Aquitaine Holding AB, 22,75% av Marquay Invest AB som i sin tur äger 60,97 % av Verisec.

Anders Henrikson är beroende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Christian Rajter, styrelseledamot

Christian Rajter, styrelseledamot

Född: 1973. Styrelseledamot sedan 2015. Christian Rajter är grundare och VD för At The Frontline, ett företag som driver innovation inom online gaming. Han har en lång bakgrund inom online gaming- och gambling bland annat som VD för Expekt.com samt som grundare och VD för mjukvaruutvecklingsbolaget Mobenga, som förvärvades av Playtech (PTEC-L) under 2011. Christian har ett stort internationellt nätverk inom onlinespelsbranschen och inom mobilindustrin. Han har en lång erfarenhet av att starta och driva tillväxtbolag på en internationell marknad och också värdefull erfarenhet från bolagsförvärv och strategiska samarbeten. Christian Rajter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Utbildning:
MSc, Psykologi, Stockholms Universitet
Bcs, Human Resources Management, Stockholms Universitet

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot och VD, At The Frontline
Styrelseledamot, Komplementskolan AB
Styrelseledamot, Björkvalla Fastighets AB

Aktieinnehav: 27080 aktier.

Christian Rajter är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Anders Moberg, styrelseledamot

Anders Moberg, styrelseledamot

Född: 1972. Styrelseledamot sedan 2015. Anders Moberg är partner på Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Han verkar som advokat med uppdrag från svenska och utländska bolag med inriktning mot förvärv och sammanslagningar, riskkapitalinvesteringar, joint ventures och företagsrekonstruktioner. Anders har en dokumenterad erfarenhet av transaktioner och bolagsförvärv, från såväl Sverige som USA, inom ett flertal sektorer som energi, läkemedel, IT/Telekom och den finansiella sektorn. Anders Moberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Utbildning:
LL.M., Law, Harvard Law School
Jur.kand, juridik, Stockholms Universitet
Reservofficersexamen, Marinens Officershögskola

Övriga uppdrag: inga

Aktieinnehav: 1000 aktier

Anders Moberg är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Martin Skånberg, styrelseledamot

Martin Skånberg, styrelseledamot

Född: 1968. Styrelseledamot sedan 2014. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Bred och mångårig erfarenhet av finansiell bolags- och aktieanalys i egenskap av direkt portföljförvaltningsansvar med över 40 miljarder SEK i tillgångar. Fondförvaltare av europeiska aktiefonder och institutionella aktiemandat vid Schroders Plc. Tidigare uppdrag inkluderar portföljförvaltning och aktieanalys vid American Express Asset Management samt SEB.

Övriga uppdrag: inga

Aktieinnehav: inga

Martin Skånberg är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.