Styrelsen

Enligt Verisecs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Verisecs styrelse består för närvarande av fem styrelseledamöter, utan suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

 

Christian Rajter, styrelseordförande

Christian Rajter, styrelseordförande

Född: 1973. Styrelseordförande sedan 2018, styrelseledamot sedan 2015. Christian Rajter är grundare och VD för At The Frontline, ett företag som driver innovation inom online gaming. Han har en lång bakgrund inom online gaming- och gambling bland annat som VD för Expekt.com samt som grundare och VD för mjukvaruutvecklingsbolaget Mobenga, som förvärvades av Playtech (PTEC-L) under 2011. Han har lång erfarenhet av att starta och driva tillväxtbolag på en internationell marknad och också värdefull erfarenhet från bolagsförvärv och strategiska samarbeten.

MSc, Psykologi, Stockholms Universitet Bcs, Human Resources Management, Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD i 242 Holdings AB och uppdrag i dess dotterbolag. Styrelseledamot och VD i Split the Pot AB. Styrelseledamot i Nuttery Entertainment, Genera Networks AB, Komplementskolan Sverige AB, Oregon Main Interactive AB, Wopify Sweden AB.

Aktieinnehav: 27641 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Christian Rajter är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Tony Buss, styrelseledamot

Tony Buss, styrelseledamot

Född: 1975. Styrelseledamot sedan 2001. Medgrundare till företaget och IT-chef på Verisec sedan 2002.

Mångårig erfarenhet av IT och IT-säkerhet med fokus på nätverk, design och implementering av säkerhetsinfrastruktur åt flera stora noterade bolag, i Sverige och internationellt.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterbolag. Styrelseledamot i Tokenservice AB. VD och styrelseledamot Tony Buss AB samt innehavare av den enskilda firman TF Datorservice. Uppdrag som styrelseledamot i bolag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: Äger 619 932 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Tony Buss är beroende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Anders Henrikson, styrelseledamot

Anders Henrikson, styrelseledamot

Född: 1972. Styrelseledamot sedan 2001. Medgrundare till företaget och försäljningschef på Verisec sedan 2002.

Jur.kand. vid Stockholms universitet. Över 20 års erfarenhet av IT-säkerhetsförsäljning.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. VD och styrelseledamot i Ellacarl AB. Styrelseordförande i Aktiebolaget Våmfjärden. Styrelsesuppleant i Ludice AB. Uppdrag som styrelseledamot i Holding Point AB och VD i dess dotterföretag Jetware AB  som äger och hyr ut flygplan. Uppdrag som styrelseledamot i EfterSkolan AB och styrelsesuppleant i Ulrika Gibson AB. Uppdrag som styrelseledamot i företag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: Äger 620 436 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Anders Henrikson är beroende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Anders Moberg, styrelseledamot

Anders Moberg, styrelseledamot

Född: 1972. Styrelseledamot sedan 2015. Anders Moberg är partner på Advokatfirman Cirio i Stockholm. Han verkar som advokat med uppdrag från svenska och utländska bolag med inriktning mot förvärv och sammanslagningar, riskkapitalinvesteringar, joint ventures och företagsrekonstruktioner.

Anders har en dokumenterad erfarenhet av transaktioner och bolagsförvärv, från såväl Sverige som USA, inom ett flertal sektorer som energi, läkemedel, IT/Telekom och den finansiella sektorn. Anders Moberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

LL.M., Law, Harvard Law School Jur.kand, juridik, Stockholms Universitet Reservofficersexamen, Marinens Officershögskola.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Sana Labs AB.

Aktieinnehav: 1000 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Anders Moberg är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Taina Malén, styrelseledamot

Taina Malén, styrelseledamot

Född: 1967. Styrelseledamot sedan 2019. Taina är CMO, global marknadschef och vice VD på Star Stable Entertainment AB. Hon har tidigare bland annat arbetat som nordisk marknadsdirektör på CANAL+ och som vice VD på MSL PR. Taina är medgrundare och investerare i Esportal AB, där hon tidigare satt i styrelsen, och har även tidigare varit styrelseledamot i bland annat WIMP (idag TIDAL) och Telegram Records.

Examen i Business Economy från Handelshögskolan Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i MAG Interactive.

Aktieinnehav: 0 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Taina Malén är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.