Arbetsförmedlingen är nu live med Freja eID+

Pressmeddelande

Nu är Freja eID+ tillgänglig för arbetssökande som vill logga in och utföra ärenden på Arbetsförmedlingens webbplats. Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. För att som arbetssökande kunna logga in, skriva in sig digitalt eller utföra ärenden hos Arbetsförmedlingen krävs att man har en personlig e-legitimation. Genom ett gott tekniskt samarbete mellan Verisec och […]

Läs mer

Verisec effektiviserar och omorganiserar

Pressmeddelande

Med början idag påbörjas en effektivisering och omorganisation inom Verisec AB (publ). I huvudsak finns två skäl till åtgärderna; dels för att agera i förhållande till de konsekvenser som Corona-pandemin ger upphov till på de finansiella marknaderna och dels för att öka fokus på Freja eID. Den stora osäkerhet som präglar finansmarknaden på grund av […]

Läs mer

Freja eID nu integrerat med Office 365

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att man snabbare än planerat utvecklat en lösning som förenklar för organisationer att logga in till Microsofts molntjänster, som Office 365 och Azure, med e-legitimationen Freja eID. Detta för att möta den stora efterfrågan som uppstått kring säkert distansarbete i den rådande Corona-situationen. Verisec tecknade i januari i år ett avtal […]

Läs mer

Svensk Travsport löser identitetsfrågan med Freja eID

Pressmeddelande

I sitt dagliga arbete såg Svensk Travsport behovet av en säker och intuitiv e-legitimation som kan fungera i hela Norden och som tävlande under 13 år enkelt kan införskaffa. Avtalet med Verisec innebär att man nu påbörjar den tekniska integrationen av Freja eID som löser identitetsfrågan. Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska travsporten. I […]

Läs mer

Kraftig ökning av kunder i Freja eID

Pressmeddelande

E-legitimationen Freja eID, som drivs av IT-säkerhetsföretaget Verisec, påvisar en kraftig ökning av kunder – eller så kallade förlitande parter. Sedan början av 2019 fram till idag har antalet kunder ökat med över 250%. Antalet förfrågningar ökar också mycket kraftigt i spåren av Corona-situationen som driver fram ett behov av säkra digitala processer. Idag har […]

Läs mer
1 2 3 4 5 42