Verisecs årsredovisning för 2019 publicerad

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB meddelar idag att årsredovisning för 2019 nu är publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.verisec.com. De aktieägare och intressenter som önskar få årsredovisningen hemskickad kan beställa den genom att skicka e-post till ir@verisec.com, skriva till Verisec AB, Vasagatan 40, 111 20 Stockholm eller ringa till Verisec på telefon 08-723 09 00. Den […]

Läs mer

Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari – 31 december 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2019 Nettoomsättningen uppgick till 19,7 (19,5) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,7 (-5,2) MSEK Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -9,3 (-7,1) MSEK Periodens resultat uppgick till -9,8 (-7,2) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (-2,6) MSEK Per den 31 december 2019 […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 juli – 30 september 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2019 Nettoomsättningen uppgick till 23,8 (19,8) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1,1 (-2,4) MSEK Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -4,5 (-4,1) MSEK Periodens resultat uppgick till -2,2 (-4,2) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 (-3,4) MSEK Per den 30 september 2019 […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april – 30 juni 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2019 • Nettoomsättningen uppgick till 28,2 (19,2) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4,5 (-6,9) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -7,9 (-8,5) MSEK • Periodens resultat uppgick till -6,7 (-8,9) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,2 (-5,0) MSEK […]

Läs mer

Verisec säkerställer finansiering

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ) har träffat ett avtal med Erik Penser Bank AB om en finansieringsram motsvarande 30 miljoner kronor. Tillsammans med befintlig kassa betyder detta att finansieringen säkrats för överskådlig tid. Verisec har tidigare kommunicerat att det funnits behov av kapitalanskaffning under 2019. Per den 31 mars 2019 hade Verisec likvida medel motsvarande 27,3 miljoner […]

Läs mer
1 2 3 8