Kallelse till årsstämma för Verisec AB

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 15.00 på Kapitel 8, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Inpassering sker från kl. 14.30. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska: – dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB […]

Läs mer

Verisecs årsredovisning för 2018 publicerad

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB meddelar idag att årsredovisning för 2018 nu är publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.verisec.com. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Verisecs kontor på Vasagatan 40 i Stockholm från och med idag och de aktieägare och intressenter som önskar få den hemskickad kan beställa den genom att skicka e-post till marketing@verisec.com, skriva […]

Läs mer

Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari – 31 december 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 19,5 (16,0) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,2 (-4,9) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -7,1 (-6,3) MSEK • Periodens resultat uppgick till -7,2 (-6,4) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 (1,2) MSEK […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 juli – 30 september 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 19,8 (18,5) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2,4 (-3,6) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -4,1 (-5,0) MSEK • Periodens resultat uppgick till -4,2 (-5,3) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 (-7,5) MSEK […]

Läs mer

ATG väljer Freja eID som ID-metod för onlinespel

Regulatoriskt pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec har slutit ett avtal med spelföretaget ATG (AB Trav och Galopp) som innebär att e-legitimationen Freja eID kommer att läggas till som en av identifieringsmetoderna vid onlinespel. Den 1 januari 2019 införs en ny lag som öppnar upp den svenska spelmarknaden för nya aktörer genom ett licensförfarande. Även aktörer som tidigare haft tillstånd […]

Läs mer
1 2 3 6