Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari – 31 december 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 19,5 (16,0) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,2 (-4,9) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -7,1 (-6,3) MSEK • Periodens resultat uppgick till -7,2 (-6,4) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 (1,2) MSEK […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 juli – 30 september 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 19,8 (18,5) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2,4 (-3,6) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -4,1 (-5,0) MSEK • Periodens resultat uppgick till -4,2 (-5,3) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 (-7,5) MSEK […]

Läs mer

ATG väljer Freja eID som ID-metod för onlinespel

Regulatoriskt pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec har slutit ett avtal med spelföretaget ATG (AB Trav och Galopp) som innebär att e-legitimationen Freja eID kommer att läggas till som en av identifieringsmetoderna vid onlinespel. Den 1 januari 2019 införs en ny lag som öppnar upp den svenska spelmarknaden för nya aktörer genom ett licensförfarande. Även aktörer som tidigare haft tillstånd […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april – 30 juni 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 19,2 (12,4) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,9 (-5,7) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -8,5 (-6,8) MSEK • Periodens resultat uppgick till -8,9 (-7,0) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,0 (-6,2) MSEK […]

Läs mer

Verisec genomför en riktad nyemission om 335 500 aktier och tillförs härigenom cirka 40,3 miljoner kronor

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. Verisec AB (publ) (”Verisec” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 3 […]

Läs mer
1 2 3 5