Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 30 september 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 18,5 (16,0) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3,6 (-1,8) MSEK Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,0 (-2,8) MSEK Resultatet uppgick till -5,3 (-2,7) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 (-5,8) MSEK Per den 30 september 2017 uppgick […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 30 juni 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2017 Nettoomsättningen uppgick till 12,4 (13,9) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,7 (-5,0) MSEK Resultat efter skatt uppgick till -7,0 (-5,5) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (-5,8) MSEK Per den 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 26,5 (18,2) […]

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll torsdagen den 18 maj 2017 årsstämma, varvid följande beslut fattades: Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2016 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 31 mars 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgick till 14,2 (12,3) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3,3 (-4,8) MSEK Resultat efter skatt uppgick till -4,1 (-5,6) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 (-3,2) MSEK Per den 31 mars 2017 uppgick likvida medel till 37,6 (25,3) […]

Läs mer

Verisecs årsredovisning för 2016 publicerad

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB meddelar idag att årsredovisning för 2016 nu är publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.verisec.com Årsredovisningen i tryckt format kommer att finnas på Verisecs kontor på Vasagatan 40 i Stockholm från och med idag och de aktieägare och intressenter som önskar få den hemskickad kan beställa den genom att skicka e-post till […]

Läs mer
1 2 3