Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari – 31 december 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2017 Nettoomsättningen uppgick till 16,0 (17,9) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4,9 (-3,6) MSEK Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,3 (-4,5) MSEK Periodens resultat uppgick till -6,4 (-4,5) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (-5,3) MSEK Per den 31 december 2017 […]

Läs mer

Verisec välkomnar Resurs Bank som ny kund på den nordiska marknaden

Regulatoriskt pressmeddelande

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att Resurs Bank väljer att utöka sitt kunderbjudande med ytterligare en digital legitimeringsmetod genom Freja eID. Genom det nya avtalet kommer Resurs Bank att ha möjlighet att erbjuda e-legitimationstjänsten Freja eID till bankens nordiska kundbas på cirka fem miljoner kunder. Freja eID är en ny e-legitimation som lanserades den 15 augusti […]

Läs mer

Freja eID+ blir första mobila e-legitimationen att godkännas av E-legitimationsnämnden

Regulatoriskt pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att statliga E-legitimationsnämnden har godkänt Freja eID+ för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Detta innebär att Sverige för första gången får en mobilbaserad e-legitimation med nationell räckvidd som är prövad och granskad av en statlig myndighet. Freja eID+ är en nyckel till det digitala livet och erbjuder användare en kostnadsfri tjänst i form […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 30 september 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 18,5 (16,0) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3,6 (-1,8) MSEK Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,0 (-2,8) MSEK Resultatet uppgick till -5,3 (-2,7) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 (-5,8) MSEK Per den 30 september 2017 uppgick […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 30 juni 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2017 Nettoomsättningen uppgick till 12,4 (13,9) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,7 (-5,0) MSEK Resultat efter skatt uppgick till -7,0 (-5,5) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (-5,8) MSEK Per den 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 26,5 (18,2) […]

Läs mer
1 2 3