Nätverkskryptering

Skydda er kommunikation med kryptering

Nätverkskrypterare används för att säkra den data som passerar genom dagens vitt skilda nätverksformer. Att skydda data i rörelse, i realtid, kräver en krypteringshantering med mycket höga prestanda och starka algoritmer för att det inte skall uppstå synkroniseringsproblem och eftersläpning.

Thales Datacryptor ger maximal prestanda och garanterar sekretess och fullskaligt skydd kring all information som hanteras. Alla produkter i Datacryptor-serien är säkerhetscertifierade enligt internationella standarder som FIPS, Common Criteria, UK Government CAPS och fyller även kraven för NATO och U.S. Defense Information Systems Agency.

Datacryptor IP Network Encryption

Datacryptor IP är en plattform för att kryptera dataflöden i IP-nätverk, vilket möjligör att man kan använda kostnadseffektiva, publika IP-nätverk för röst-, video- och datakommunikation och ändå vara helt trygg i att all känslig kommuniaktion som går via nätet är helt skyddad för insyn och åtkomst av obehöriga.

Tekniskt perspektiv i korthet:

 • Uppfyller maximal säkerhetsstandard genom att använda de starkaste algoritmer som finns tillgängliga för komersiellt bruk
 • Levererar hastigheter i närheten av nätverkskapaciteten
 • Separerad administration och säkerhetshantering minskar risk för insiderattacker
 • Certifikatbaserade nycklar för enklare nyckelhantering
 • Kan installeras på valfri plats i nätverket för maximal närhet till källan som skall skyddas
 • Välj mellan tunnel- och transportläge för att passa aktuell applikation
 • Flera konfigurationsalternativ för att passa systemarkitekturen
 • Certifierad för FIPS, Common Criteria, UK CAPS, NATO

För mer information om Datacryptor IP Network Encryption, läs vidare på produktsidan på Thales hemsida.

Datacryptor Link & Layer 2 Encryption

En krypteringsplattform som är skapad för att skydda point-to-point kommunikation och mulit-point applikationer. Enheterna erbjuder maximal säkerhet med manipulationssäkert skalskydd, starka algoritmer och sofistikerade funktioner för nyckelhantering.

Tekniskt perspektiv i korthet:

 • Uppfyller maximal säkerhetsstandard genom att använda de starkaste algoritmer som finns tillgängliga för komersiellt bruk
 • Levererar hastigheter i närheten av nätverkskapaciteten
 • Separerad administration och säkerhetshantering minskar risk för insiderattacker
 • Högsta säkerhetsnivå för nyckelhantering och nyckellagring
 • Möjliggör remote management
 • Certifierade enlitg FIPS 140-2, Common Criteria EAL4 och EAL 5, samt EAL 3 för vissa modeller.

För mer information om Datacryptor Link & Layer 2 Encryption, läs vidare på produktsidan på Thales hemsida.

Datacryptor High Grade Government Encryption

Avancerat dataskydd och kryptering av nätverk med den högsta säkerhetsklassningen inom statsförvaltning, regering och militär. Genom en programmeringsbara FPGA-arkitektur kan unika, skräddarsydda algoritmer skapas för att möta de högsta säkerhetninvåerna inom statsförvaltningen.

Tekniskt perspektiv i korthet:

 • IP Sec (Layer 3) anslutning över privata och publika WAN via IP
 • Point-to-Point anslutning över egna eller abonnerade linor
 • Point-to-Point anslutning över delad E1/T1 eller E3/T3-linor
 • Anslutningar över WAN med frame relay-protokoll
 • Separerad administration och säkerhetshantering minskar risk för insiderattacker
 • Möter kraven för FIPS 140-2 level 3 samt Common Criteria EAL 3 och EAL 4
 • Är inte knuten till ett enskilt lands certifieringssregler, utan skräddarsydda algoritmer kan certifieras för önskad användning enligt statsförvaltningens krav i det egna landet.

För mer information om Datacryptor High Grade Government Encryption, läs vidare på produktsidan på Thales hemsida.