nShield & payShield Utbildningar

nCipher nShield HSM Certified System Engineer

Rekommenderas för:

Administratörer som kommer att arbeta med nShield HSMer

Tidsåtgång:

Tvådagars kurs

Examen och certifiering:

De som klarar kursen blir nShield Certified Systems Engineers

Kurstillfällen:

Kursen ges regelbundet. För mer information och registrering, vänligen kontakta sales@verisec.com

Kursinnehåll:

I denna tvådagars utbildning kommer man att utveckla de kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att installera, driftsätta och underhålla Thales nShield HSMer och maximera värdet av dessa enheter för ens organisation. Framtagen för systemadministratörer med eller utan erfarenhet av kryptografi, omfattar kursen de grundläggande principerna för kryptografi och hur man kan säkra känslig och värdefull data med hjälp av Thales nShields allmänsyftande HSMer och Security World arkitekturen.

I de praktiska sessionerna övar man de vanligaste installations- och administrationsscenarion i syfte att förbereder en för att konfigurera och hantera nShield HSMer i egen miljö. Kursen täcker bland annat installation av programvara, konfiguration, skapandet av en Security World, återställning, fjärrstyrning samt underhåll. Varje deltagare som fullföljer kursen med godkänd examen blir diplomerad nShield Certified Systems Engineer (nCSE).

 

Thales payShield HSM Certified System Engineer

Rekommenderas för:

Nyckeladministratörer, IT-säkerhetsansvariga samt utvecklare av finansiella applikationer

Tidsåtgång:

Tredagars kurs

Examen och certifiering:

De som klarar kursen blir diplomerade payShield Certified Systems Engineers

Kurstillfällen:

För mer information och nästa kurstillfälle, vänligen kontakta sales@verisec.com

Kursinnehåll:

I denna tredagars utbildning kommer man att utveckla de kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att installera, driftsätta och underhålla Thales payShield HSMer och maximera värdet av dessa enheter för ens organisation. Framtagen för nyckeladministratörer, IT säkerhetsansvariga samt utvecklare av finansiella applikationer med viss erfarenhet av kryptografi, omfattar kursen de grundläggande principerna för kryptonyckelhantering och hur man kan säkra känslig och värdefull betal- och transaktionsdata med hjälp av Thales payShields HSMer.

I de praktiska sessionerna övar man de vanligaste installations- och administrationsscenarion i syfte att förbereder en för att konfigurera och hantera payShield HSMer i egen miljö. Kursen täcker bland annat installation, konfiguration, skapandet och hanterandet av  bl a LMKer, transportnycklar, aktiva nycklar m.fl., tillika återställning, fjärrstyrning samt underhåll. Varje deltagare som fullföljer kursen med godkänd examen blir diplomerad payShield Certified Systems Engineer (pCSE).