Lösningar

IT-säkerhet för storskaliga verksamheter

Verisec skapar lösningar för att skydda digitala identiteter och information i stor skala. I takt med att allt fler skyddsvärda digitala tjänster växer fram på bred front, växer också behovet av att göra dem säkra och lätt tillgängliga. Med produkter och tjänster som är designade för storskalighet och en prismodell som gör storskaligheten möjlig har vi beprövade lösningar som möter behoven inom de flesta områden.

I Sverige har vi hjälpt bankerna säkra sina kunders digitala identiteter sedan 2002 och har levererat nära 10 miljoner inloggningsenheter. Nu står vi mitt uppe i övergången till mobilen som bärare av våra digitala identiteter och här har Verisec med produkterna i Freja-familjen visat vägen för hur säkerhet kan kombineras med användarvänlighet och kostnadseffektivitet. Med all vår erfarenhet av att skydda värdefulla tillgångar på internet och i interna nätverk har det naturliga steget varit att anpassa lösningarna för andra områden som offentlig sektor, företag och onlinetjänster – verksamheter som med digitaliseringen numera har minst lika värdefulla tillgångar som bankerna tillgängliga via internet.

Att skydda åtkomsten till de digitala tillgångarna är den ena delen av en fullgod IT-säkerhet. Den andra delen är att skydda informationen med kryptering. Verisec kan erbjuda en helhetslösning där alla dessa delar ingår oavsett om det handlar om skydd av betalningar, känslig information eller kommunikation som måste vara säkrad enligt de allra högst ställda kraven för kryptering.