Bank & Finans

Verisec erbjuder ett flertal olika lösningar för att skydda viktiga delar av IT-infrastrukturen hos en bank, betalningsförmedlare, aktiemäklare eller andra organisationer som hanterar värdefulla transaktioner.

Att bankkunder skall kunna logga in säkert och göra sina ärenden på nätet har länge varit en självklarhet. Lika självklart är det att anställda, konsulter och partners skall ha säker åtkomst till de interna nätverken och till molntjänster som används i det dagliga arbetet. Verisec är en helhetsleverantör för alla ingående delar i en Identity & Access Management-lösning, hela vägen från den grundläggande arkitekturen med autentiseringsservrar till säker hantering och distribution av inloggningsdosor. Vi har idag majoriteten av de svenska bankerna bland våra kunder och även internationella banker med verksamhet på flera kontinenter.

Säker inloggning

En grundläggande komponent för säkerheten är inloggning med tvåfaktorsautentisering och engångslösenord. Verisec har en väl beprövad produkt för detta – Freja ID – som används av såväl svenska som internationella banker.

Öppna standarer

Freja ID bygger på öppna standarder vilket innebär att ni kan välja mellan ett mycket stort utbud av inloggningsenheter. Traditionellt har de fysiska inloggningsdosorna varit den lösning som de svenska bankerna har erbjudit sina kunder och Verisec har en fullservice-tjänst för storskalig personalisering och distribution av dessa enheter inom Verisec Services och vår logistikanläggning i Upplands Väsby.

Mobilen som enhet för inloggning och signering

Verisecs egen inloggningsenhet Freja Mobile erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella inloggningsenheter som dosor och första generationens inloggningsappar. Genom att utnyttja det faktum att mobilen är en ständigt uppkopplad dator ges helt nya funktioner i appen som exempelvis att appen visar i klartext var användaren loggar in eller vad det är som signeras. Detta ger inte bara en högre säkerhet, genom att exempelvis eliminera risken för man-in-the-browser attacker, utan ger också användaren en mycket bättre upplevelse av banktjänsten.

Molnlösningar

Versiec ebjuder såväl verktyg för att hantera identiteter i molnet som kompletta lösningar för att hantera identiteter som en molntjänst. Freja Connect är en produkt som kopplar ihop bankens interna autentiserignssystem med externa molntjänster så att kontrollen över inloggning och identiteter tas tillbaka till organisationen och inte ligger hos molntjänsten eller den anställde. För användaren innebär detta också att man kan få fördelen av single sign-on och därmed kan slippa bekymra sig över att hålla reda på mängder av olika lösenord till olika tjänster.

Allt fler banker överväger lösningar som innebär att hela IT-säkerheten kring digitala identiteter outsourcas. Verisec har – i nära samarbete med en svensk bank – utvecklat just en sådan lösning. Tjänsten innebär ett helhetsåtagande innefattande såväl registrering av nya användare som den löpande hanteringen av identifiering. För banken innebär en outsourcinglösning flera fördelar:

  • Banken kan fokusera på kärnverksamhet och inte på stödjande processer
  • Man behöver inte ha experter eller personal på detta område
  • Det ger flexibilitet avseende införande av nya metoder för identifiering
  • Man slipper investeringar i en egen infrastruktur
  • Det ger klara kostnadsfördelar

Kryptering & Nyckelhantering

Banker och betalningsförmedlare hanterar ju den mest värdefulla av alla digitala tillgångar vilket ställer större krav på säkerhet än i någon annan bransch. Kryptering och fungerande nyckelhantering är en grundförutsättning för att information och transaktioner skall hanteras säkert. Verisec erbjuder helhetslösningar kring detta för de flesta användningsområden där kryptering är nödvändig:

  • Transaktionsprocesser
  • Utfärdande av betalkort/smarta kort
  • Bankomater
  • Betalterminaler

För hårdvarukryptering är Verisec återförsäljare till Thales e-Security. 80% av världens betalningar skyddas med hårdvarukryptering från Thales och Verisec är en av världens ledande aktörer när det gäller att integrering och systemutveckling där Thales olika produkter är ingående komponenter. För hantering av krypteringsnycklar har Verisec en egen produktlinje i Chiave för smidig och säker hantering av alla sorters nycklar; från personalisering av betalterminaler till kryptering av smarta kort.