Företag/Bolag

Varje företag måste skydda åtkomsten till sina interna nätverk, såväl internt som externt. Traditionellt har fasta lösenord använts som säkerhetslösning och i vissa fall även tvåfaktorsautentisering med någon form av inloggningsenhet. Problemet med de traditionella lösningarna är att de fasta lösenorden inte längre kan betraktas som tillräckligt säkra för att skydda viktig information. De lösningar som erbjudits för säker inloggning med dosor är å andra sidan mycket säkra men det har inneburit allt för höga kostnader för att företagen skall kunna implementera detta på bred front.

Säker inloggning i stor skala

Verisecs affärsmodell bygger på tanken om att erbjuda säker inloggning i stor skala. Därför erbjuder vi grundkomponenten i vårt inloggningssystem, Freja ID, till ett fast pris med en obegränsad licens. Detta innebär att ett företag som tidigare allokerat budget för att skydda några hundra nyckelmedarbetare nu kan erbjuda säker inloggning till tiotusentals anställda för ett fast pris.

Mobilen är nyckeln

Det som tidigare har varit en hämsko för storskalig utrullning av säkra digitala identiteter har dels varit att licenskostnaden blivit orimlig vid stora användargrupper. Detta problem eliminerar nu Freja ID med sin obegränsade licens. Men även kostnaden för inloggningsenheterna har varit en bidragande orsak till att säker inloggning bara varit förbehållet ett utvalt fåtal. Verisec erbjuder såväl hårdvarudosor som all hantering och distribution av dessa men har också ett alternativ som lämpar sig ännu bättre för stora användargrupper. Freja Mobile är den nya generationens inloggningslösning som bygger på mobiltelefonen. I och med att de flesta medarbetare i dagsläget har en mobiltelefon försvinner den största kostnadsposten för säker inloggning; den fysiska enheten.

Freja Mobile erbjuder mycket mer än bara kostnadsfördelar. Genom att utnyttja det faktum att mobilen är en ständigt uppkopplad dator ges helt nya funktioner i appen som exempelvis att den visar i klartext var användaren loggar in eller vad det är som signeras. Detta ger inte bara en högre säkerhet, genom att exempelvis eliminera risken för man-in-the-browser attacker, utan ger också användaren en mycket bättre upplevelse och ett enklare sätt att komma åt företagets nätverk, var man än befinner sig.

Säker molninloggning

Att använda molntjänster har blivit allt vanligare för de flesta företag och inom vissa områden är programvara som levereras som en molntjänst på väg att bli den dominerande lösningen. Exempelvis är 43% av alla CRM-installationer i världen numera molnbaserade och siffran växer i snabb takt. Även programvara som Office 365, bokföring, fakturering och lagring med exempelvis Dropbox har en hög tillväxttakt.

Molntjänster har många fördelar i form av ökad produktivitet, smidighet och kostnadsbesparingar. Men det finns också en stor nackdel; kontrollen över användarnas identiteter går förlorad vilket är innebär flera risker. Det mest akuta problemet med molntjänster är att inloggningen oftast bara skyddas av ett fast lösenord som inte är säkert. Värdet av exempelvis kunddatabasen är nästan oskattbart för de flesta företag och att låta det ligga i molnet med bara ett lättknäckt lösenord som skydd är helt enkelt inte acceptabelt.

Ett annat problem är att företaget inte har någon kontroll över vem som kommer åt informationen. Om en säljare slutar och går till en konkurrent är det naturligtvis katastrofalt att vederbörande har kvar inloggningen till CRM-systemet. Dessvärre är detta ett ganska vanligt problem.

Freja Connect löser problemet med molninloggningen och ger företaget tillbaka kontrollen. Genom att återanvända medarbetarnas befintliga inloggning, som används till det interna nätverket, har man återigen full kontroll över användarna eftersom det är samma AD eller databas som ligger till grund för molninloggnignen som till det interna nätverket. En användare kan därmed aktiveras och avaktiveras i en och samma instans. Säkerhetsriskerna minskar också eftersom molntjänsten inte har kontroll över användarnas identitet. Blir tjänstens lösenordsdatabas hackad drabbas däremed inte företag som använder Freja Connect. Dessutom, genom att använda Freja Connect kan företagen höja säkerheten ytterligare genom att tvåfaktorsautentisering blir möjligt. För användarnas del blir det också mycket smidigare. Man slipper hålla reda på en lång rad olika lösenord och kan också få fördelarna av single sign-on på webben.