Nyckelhantering

En säker lösning för kryptonycklar

En krypteringsnyckel är kärnan i all it-säkerhet som bygger på kryptering. Precis som för nycklar i den fysiska världen spelar det ingen roll hur starkt skyddet är runtomkring ifall nyckeln hamnar i orätta händer.

I takt med att allt fler saker skyddas med kryptering växer också antalet kryptonycklar att hantera. Chiave är en produktfamilj som inte bara ökar säkerheten kring denna hantering, utan också förenklar den.

Det traditionella sättet att hantera kryptonycklar är en manuell, resurskrävande process där ett flertal personer och funktioner måste vara involverade. Det är inte bara dyrt och opraktiskt, risken för misstag beroende på den mänskliga faktorn är överhängande.

Kryptografiska nycklar spelar en central roll i att säkra betalningar och transaktioner inom bl.a. detaljhandeln, e-handeln och internetbankernas verksamhet. Övergången till kreditkort med EMV-chip har medfört en exponentiell ökning av antalet kryptonycklar – både i korten och i betalterminaler och bankomater –  och i takt med att mobilbaserade betalningslösningar blir vanligare ökar också där antalet nycklar att hantera.

Inom betalindustrin innebär brister i nyckelhanteringen naturligtvis stora ekonomiska risker, men även inom andra områden finns stora värden som skyddas av kryptografiska nycklar. Det gäller allt från databaskryptering och SSL-certifikat för webbservar till VPN-kryptering av fjärråtkomst och allt dataskydd som är baserat på filkryptering.

Med Chiave, Chiave POS och Chiave RA erbjuds automatiserade lösningar för ökad säkerhet, enklare hantering och stora kostnadsbesparingar kring hanteringen av kryptonycklar.