Chiave KMF

Säkra betalningar kräver säkra nycklar

Chiave Key Management Facility (KMF) är en nyckelhanteringslösning byggd för att stödja de vanliga nyckeltyperna inom en bank eller hos en betalningsförmedlare.

Med en Chiave KMF appliance kan nycklar skapas, lagras, importeras och exporteras, med en mycket hög nivå av säkerhet. Chiave KMF håller automatiskt ordning på  alla de policys och ceremonier som styr generering, lagring och distribution av de kryptografiska nycklarna.

Den mänskliga faktorn är både dyr och riskabel

Genom att centralisera och automatisera processer som tidigare varit manuella, reducerar Chiave KMF den mänskliga faktorn och gör det säkrare och enklare att hantera nycklar i stora volymer. Chiave KMF är därför en idealisk lösning för banker och betalningsleverantörer.

Regelverk ökar kraven

Nya regelverk och föreskrifter ställer allt större krav på banker och betalningsförmedlare att använda kryptering för att skydda data och autentisera användare och enheter. Chiave KMF avlastar inte bara stora delar av de säkerhetsmässiga utmaningarna, systemet gör också att stora summor kan sparas in på kostnaderna för revisioner kring regelefterlevnad.

Så fungerar det

Chiave KMF organiserar hela nyckelprocessen och ser till att ansvariga för nyckelhanteringen aktiveras vid rätt tillfälle, genom att samordna följande fyra delar:

  1. Var? Chiave KMF genererar nycklarna och lagrar dem i en HSM-skyddad miljö. I systemet organiseras och kategoriseras även olika nyckeltyper så att allt är samlat och överskådligt.
  2. Vem? I Chiave KMF finns ett centralt register för alla inom organisationen som har en roll inom nyckelhanteringen, med varje individs ansvar och uppgifter definierade. All kommunikation till Chiave KMF är skyddad av stark tvåfaktorsautentisering, både för administratörer och nyckelansvariga.
  3. När? Chiave KMF håller reda på alla aktiviteter kring nyckelhanteringen, som kräver åtgärder. När det är dags för förnyelse av nycklar, eller någon annan åtgärd, notifierar systemet de berörda användarna om vad de skall göra.
  4. Hur? Systemet ser till att nyckelceremonin och andra aktiviteter sker i enlighet med de interna och externa regelverk som finns kring nyckelhanteringen. Chiave KMF samordnar också aktiviteterna när det krävs fler än en nyckelbärare för att genomföra ceremonin. Till skillnad från manuella processer, där nyckelbärarna måste träffas för att gemensamt utföra nyckelceremonin, möjliggör Chiave KMF att respektive nyckelbärare kan göra sin del åtskild –  såväl geografiskt som tidsmässigt – från övriga inblandade.

En liten investering med stor utväxling

Genom att centralisera skapandet och lagringen av nycklar samt genom att automatisera många av de vanligen manuella processerna kring kryptografiska nycklar hjälper Chiave KMF att minimera risken för mänskliga fel och säkerställer att organisationen efterlever myndighets- och branschkrav på en säker nyckelhantering.

Investeringen i ett Chiave KMF-system går i många fall att räkna hem bara på de minskade kostnaderna för revision och administration av regelefterlevnad. Men den stora vinsten är att ni får ett modernt system, med maximal säkerhet, för att skydda era viktigaste tillgångar.

Vill du veta hur ni kan använda Chiave KMF i er verksamhet? Kontakta oss för en närmare presentation och demonstration.