Chiave POS – Point of Sale 

Personalisering av betalterminaler

Chiave POS är ett system för att hantera personalisering av betalterminaler. Systemet innehåller verktyg för en säker och centraliserad hantering av kryptonycklar och annan känslig data som används i processen.

Underlättar compliance och höjer säkerheten

Genom att hårdvaran möter alla säkerhetskrav som betalningsförmedlarna har ställt upp, med t.ex. FIPS-certifierad HSM, och att processen är utformad för att följa de regler som krävs för compliance, genom dual control, loggning etc., sparas stora resurser på vad som annars behöver läggas för att uppnå detta. Detta innebär också att risken för mänskliga fel minimeras och därmed också riskerna för säkerhetsbrister och stopp i betalflödet.

Organiserar och säkrar hanteringen

All nyckelhantering och generering sker i en krypterad miljö med intrångsskyddade HSM-moduler och nycklarna överförs fysiskt via smartcards i en helt isolerad kedja. Användarnas åtkomst till systemet är skyddad med stark tvåfaktorsautentisering och Chiave POS håller reda på vilka behörigheter som respektive användare har i hanteringen. Ytterligare en säkerhetsnivå är att systemet bygger på dual-control, vilket innebär att en enskild medarbetare inte kan utföra känsliga åtgärder på egen hand.

Förenklar en komplex process

Individualisering av betalterminaler innehåller många steg som skall synkroniseras och övervakas – från att tilldela olika instanser ansvar i nyckelhanteringen till att garantera en säker kommunikation av de individualiserade filer som skall exporteras till respektive terminal. Chiave POS avlastar organisationen med en stor del av detta arbete, tillför en högre säkerhetsnivå och minimerar också risken för mänskliga fel.

Vill du veta hur ni kan använda Chiave POS för er verksamhet?
Kontakta oss för en närmare presentation och demonstration.