Chiave RA - Registration Authority 

Smartare produktion av smarta kort

I takt med att smarta kort får allt större spridning och fler användningsområden, uppstår också ett behov av att enkelt kunna programmera de smarta korten med unika kryptonycklar och certifikat, utan att tumma på säkerheten. Chiave RA är skapad för att generera dessa nycklar och certifikat i stor skala.

Högre säkerhetskrav skapar utmaningar

För att möta allt högre säkerhetskrav har nyckellängderna succesivt ökat från 1024 bitar till 2048 och även 4096 bitar. Att hantera dessa omfattande nyckellängder i en storskalig produktion av smarta kort skapar såväl praktiska som säkerhetsmässiga utmaningar. Samtidigt som processen kring certifiering och nyckelpreparering måste hanteras i en isolerad miljö, kräver PKI-certifikaten att någon form av kommunikation med en tredje part sker, eftersom en certifikatutfärdare (CA) måste verifiera varje enskild nyckel.

Chiave RA integreras enkelt och avlastar produktionslinjen genom att sköta nyckelgenereringen och hantera onlinecertifieringen mot certifikatutfärdare, genom en krypterad kommunikationskanal. Chiave RA levererar tillbaka data som i produktionen enkelt sammanfogas med annan information, tex EMV-data, som skall läggas på kortet så att personaliseringen blir komplett.

Användningsområden

Chiave RA kan användas i alla sammanhang där PKI-certifikat skall läggas på smarta kort, eller andra enheter, i stor skala. Kunderna är medelstora till stora banker och andra organisationer där man ger ut individualiserade enheter i stor skala.

Några exempel:

  • Kredit/betalkort med tillägg av certifikat för möjlighet att kunna signera
  • PKI-kort hos myndigheter och företag
  • Pass och ID-kort med inbäddade chip och certifikat

Vill du veta hur ni kan använda Chiave RA för er verksamhet?
Kontakta oss för en närmare presentation och demonstration.