Freja eID förbereder lansering av gratis ID-Skydd

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec AB meddelar idag att man under våren 2018 kommer att lansera ett gratis ID-Skydd för användarna i e-legitimationen Freja eID. ID-stölder och bedrägerier är idag ett allvarligt hot mot såväl den enskilde som för samhället i stort med ungefär 200 000 rapporterade brott årligen. En ID-stöld, eller ID-kapning, innebär att en bedragare tar […]

Läs mer

Nexus Group integrerar Freja eID i sin inloggningsplattform.

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att Nexus Group, integrerar Freja eID i sin produkt HAG (Hybrid Access Gateway). Nexus har en mycket stark ställning genom sin autentiseringsplattform för verksamhetssystem som riktar sig till företag, myndigheter och kommuner och deras anställda, kunder och invånare. Nexus Hybrid Access Gateway, HAG, är en produkt som används för att möjliggöra […]

Läs mer

Verisecs årsredovisning för 2017 publicerad

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB meddelar idag att årsredovisning för 2017 nu är publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.verisec.com Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Verisecs kontor på Vasagatan 40 i Stockholm från och med idag och de aktieägare och intressenter som önskar få den hemskickad kan beställa den genom att skicka e-post till marketing@verisec.com, skriva […]

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Verisec AB

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 15.00, på Freys Hotel på Bryggargatan 12 i Stockholm. Inpassering sker från kl. 14.30. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska: – dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) […]

Läs mer

Svensk e-identitet ansluter sina tjänster till Freja eID

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att Svensk e-identitet ansluter sina tjänster till Freja eID. Svensk e-identitet AB är specialiserade på lösningar för inloggning/autentisering och signering till alla former av webbplatser, organisationer och applikationsleverantörer. Svensk e-identitets tjänster används av många olika sektorer, inte minst av offentlig sektor för att enkelt ansluta e-legitimationer till e-tjänster. Svensk e-identitet är […]

Läs mer
1 2 3 55