Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april – 30 juni 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 19,2 (12,4) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,9 (-5,7) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -8,5 (-6,8) MSEK • Periodens resultat uppgick till -8,9 (-7,0) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,0 (-6,2) MSEK […]

Läs mer

Utnyttjande av teckningsoptioner i Verisec AB (publ)

Pressmeddelande

Personalen i Verisec har tecknat aktier inom ramen för det incitamentsprogram som etablerades i maj 2015, och där perioden för teckning av aktier (1 juli 2018 – 31 december 2018) nu inletts. I maj 2015 emitterade Verisec AB (publ) teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Incitamentsprogrammet innebar att Verisecs medarbetare erbjöds möjligheten […]

Läs mer

Bedragarna är de enda som inte riskerar något vid en ID-stöld

Blogg

Enligt statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet) utsätts någon för bedrägeri ungefär var tredje minut i Sverige, ofta med allvarliga ekonomiska följder för den drabbade. Kriminalstatistiken visar att bedrägeribrotten ökar i samhället– idag är ID-stöld vårt lands vanligaste form av bedrägeri. Men vem eller vad kan skydda oss från att utsättas för dessa bedrägerier? ID-kapning: en […]

Läs mer

Verisec lanserar gratis ID-skydd lagom till bedragarnas högsäsong

Pressmeddelande

I en ny undersökning som IT-säkerhetsföretaget Verisec tagit fram med hjälp av Novus framkommer det att var femte svensk känner någon som blivit utsatt för en ID-kapning och 42 procent av svenskarna känner oro för att själva bli utsatta. Nu meddelar Verisec att man lanserat ett kostnadsfritt ID-skydd till den statligt godkända e-legitimationen Freja eID […]

Läs mer

Verisec välkomnar Boplats Sveriges användare till Freja eID

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att Boplats Sverige har öppnat möjligheten för sina användare att logga in till www.boplatssverige.se med hjälp av Freja eID. Detta gör att användarna får ett alternativ till BankID och ännu en möjlighet att slippa krångliga och osäkra lösenord. Boplats Sverige är en tjänst från Vitec, ett företag som utvecklar standardiserade programvaror […]

Läs mer
1 2 3 59