Freja eID i avtal med 210 organisationer för e-legitimering

Pressmeddelande

Verisec AB meddelar idag att man för närvarande har avtal, direkt eller indirekt, med 210 organisationer inom såväl privat som offentlig sektor, för användande av e-legitimationen Freja eID. Freja eID+ är sedan januari 2018 Sveriges enda statligt kvalitetsmärkta mobila e-legitimation. Den fungerar för identifiering och signering online, för fysisk identifiering samt identifiering mellan privatpersoner. Freja […]

Läs mer

Freja eID lanserar e-tjänstelegitimation för pooltelefoner

Pressmeddelande

Verisec AB meddelar idag att man lanserat en ny funktion i Freja eID som gör det möjligt för arbetsgivare att ha en statligt kvalitetsmärkt e-tjänstelegitimation på pooltelefoner eller andra mobila enheter som delas mellan anställda. Detta har tidigare inte varit möjligt och lösningen innebär att arbetsgivare kan ta digitaliseringen till fler e-tjänster samt göra betydande […]

Läs mer

Freja eID i ramavtal med Telia

Pressmeddelande

Verisec AB meddelar idag att man tecknat ett koncernramavtal med Telia om användning av e-legitimationstjänsten Freja eID. Avtalet öppnar för alla bolag inom Telia-koncernen att nyttja och erbjuda Freja eID i olika tjänster. Freja eID+ är Sveriges enda mobila e-legitimation som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Freja eID kan användas för identifiering […]

Läs mer

Freja eID hos en fjärdedel av Sveriges kommuner

Pressmeddelande

Verisec AB meddelar idag att man har avtal kring e-legitimationen Freja eID med 69 av Sveriges 290 kommuner. Majoriteten av kommunerna har avtalat om användning för åtkomst till e-tjänster för medborgare och nio kommuner har avtal för att använda Freja eID som tjänstelegitimation. Digitaliseringen innebär att kommuner i allt högre grad erbjuder e-tjänster som fordrar […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april – 30 juni 2020

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Verisec AB (publ) genomförde under kvartalet den planerade avyttringen av mindre strategiska verksamhetsdelar, vilket offentliggjordes den 9 juni. Information i denna delårsrapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges. Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2020 Nettoomsättningen uppgick till 6,2 (8,7) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,9 (-7,4) MSEK […]

Läs mer
1 2 3 82