Verisec välkomnar Boplats Sveriges användare till Freja eID

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att Boplats Sverige har öppnat möjligheten för sina användare att logga in till www.boplatssverige.se med hjälp av Freja eID. Detta gör att användarna får ett alternativ till BankID och ännu en möjlighet att slippa krångliga och osäkra lösenord. Boplats Sverige är en tjänst från Vitec, ett företag som utvecklar standardiserade programvaror […]

Läs mer

Riksidrottsförbundet väljer e-legitimationen Freja eID

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec har slutit avtal med Riksidrottsförbundet kring användning av e-legitimationen Freja eID. Freja eID är en svensk e-legitimation som används för att ge användare av onlinetjänster en säkrare och enklare upplevelse vid inloggning och digitala underskrifter. Riksidrottsförbundet är den svenska idrottsrörelsens paraplyorganisation med uppgift att stödja, företräda och leda idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl […]

Läs mer

Signicat ingår partnerskap med Verisec för att erbjuda Freja eID över hela Europa

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec, som ligger bakom den mobila e-legitimationstjänsten Freja eID, och Signicat, en ledande aktör inom säkerställda digitala identiteter, meddelar idag att man genom Freja eID inleder ett samarbete kring digitala identiteter. Som en del i avtalet erbjuder Signicat nu Freja eID som en signerings- och autentiseringsmetod som gör det möjligt för aktörer inom detaljhandeln, […]

Läs mer

Verisec genomför en riktad nyemission om 335 500 aktier och tillförs härigenom cirka 40,3 miljoner kronor

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. Verisec AB (publ) (”Verisec” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 3 […]

Läs mer
1 2 3 58