Södertälje blir första kommun att välja Freja eID för anställda och medborgare

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att Södertälje kommun har anslutit sig till Sveriges nya e-legitimation Freja eID. Avtalet ger Södertälje möjlighet att för första gången erbjuda en enhetlig lösning för e-legitimering, för såväl medborgare som medarbetare, vilket underlättar kommunens digitalisering. Freja eID är ett ekosystem för betrodda digitala identiteter. Tjänsten erbjuder två nivåer av tillit, en […]

Läs mer

Freja eID eliminerar lösenordskrångel och säkrar identifieringen för PictureMyLife-användare

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att PictureMyLife har öppnat möjligheten för sina användare att logga in till tjänsten med hjälp av Freja eID. Detta gör att användarna slipper använda krångliga och osäkra lösenord. PictureMyLife är en digital, bildbaserad Dagbok för barn och vuxna med kognitiva svårigheter. Den möjliggör enkel, interaktiv kommunikation mellan hem och skola eller […]

Läs mer

Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari – 31 december 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2017 Nettoomsättningen uppgick till 16,0 (17,9) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4,9 (-3,6) MSEK Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,3 (-4,5) MSEK Periodens resultat uppgick till -6,4 (-4,5) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (-5,3) MSEK Per den 31 december 2017 […]

Läs mer

Verisec välkomnar Resurs Bank som ny kund på den nordiska marknaden

Regulatoriskt pressmeddelande

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att Resurs Bank väljer att utöka sitt kunderbjudande med ytterligare en digital legitimeringsmetod genom Freja eID. Genom det nya avtalet kommer Resurs Bank att ha möjlighet att erbjuda e-legitimationstjänsten Freja eID till bankens nordiska kundbas på cirka fem miljoner kunder. Freja eID är en ny e-legitimation som lanserades den 15 augusti […]

Läs mer

Verisec vill göra Freja eID+ till den första svenska e-legitimationen i EU

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att man lämnat in en informell ansökan om att svenska staten skall anmäla företagets e-legitimation Freja eID+ som Sveriges officiella e-legitimation inom eIDAS, EU:s ekosystem för landsöverskridande elektroniska identiteter. Den 17 januari 2018 blev Freja eID+ Sveriges första mobila e-legitimation att godkännas av E-legitimationsnämnden för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Detta innebär att […]

Läs mer
1 2 3 54