Freja eID är nu aktiv i Norge

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec har genom nordiska integrationspartners flyttat fram positionerna för sin internationellt skalbara e-legitimation Freja eID i Norden. Resurs Bank är först ut på den norska marknaden med att ansluta sig till e-legitimationstjänsten Freja eID. I slutet av maj i år lät Verisec meddela att man etablerar Freja eID på den norska marknaden. Nu, mindre […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april – 30 juni 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2019 • Nettoomsättningen uppgick till 28,2 (19,2) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4,5 (-6,9) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -7,9 (-8,5) MSEK • Periodens resultat uppgick till -6,7 (-8,9) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,2 (-5,0) MSEK […]

Läs mer

Freja eID lanserar första steget till nästa generations ID-handling

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec vill med den nya funktionen i e-legitimationen Freja eID förenkla hur privatpersoner styrker sin identitet gentemot varandra online och i fysiska sammanhang. ”Digital bärare av fysiskt ID” är ett utvecklingsprojekt som genomförs med stöd från Vinnova. Den nya Freja eID-funktionen lanseras i ett första stadie för att kunna hålla användartester inför fortsatt utveckling. […]

Läs mer

Verisec sluter samarbetsavtal med Pulsen Integration AB

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec, som ligger bakom e-legitimationstjänsten Freja eID, inleder samarbete med Pulsen Integration AB. Med Freja eID Plus kan Pulsen erbjuda sina kunder en identitetslösning i form av en mobil e-legitimation godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Att ha en trygg och säker behörighetshantering är idag A och O inom de flesta verksamheter. Pulsen […]

Läs mer

Vinnova beviljar stöd till två Freja eID-innovationer

Pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec har fått två ansökningar om innovationsbidrag beviljade av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Stödet ges inom ramen för utlysningen ”Digital säkerhet och tillförlitlighet – Tema: Identitet respektive blockkedjor”. De två projekt som beviljats ekonomiskt stöd är innovationer inom fysisk identifiering med e-legitimation och inom e-tjänstelegitimering. Verisec erhåller totalt 2,1 miljoner SEK i statligt stöd för […]

Läs mer
1 2 3 71