Freja eID underlättar för distansarbete med gratis användning

Pressmeddelande

Den rådande situationen med Corona-viruset har tvingat ett stort antal anställda och studenter att arbeta och studera på distans. Om det saknas en säker identifieringsmetod för distansarbete kan det dock innebära att användarna inte kan utföra samma uppgifter som normalt. För att bidra till att samhället kan fortsätta att fungera normalt erbjuder Verisec organisationer att […]

Läs mer

Karlstads kommun live med Freja eID+

Pressmeddelande

Nu är den tekniska integrationen klar och Karlstads drygt 93 000 invånare kan identifiera sig och logga in med Freja eID+ för åtkomst till den självservice och de e-tjänster kommunen erbjuder. Freja eID+ gör det enkelt för kommuner att uppfylla SAMBI:s krav på Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3 och Skolfederationens krav på 2FA. Eftersom Freja […]

Läs mer

Verisec får innovationsbidrag för Freja eID

Pressmeddelande

Post- och telestyrelsen beviljar bidrag till Verisec för genomförandet av en förstudie med projektet ”e-legitimation med delad kontroll”. Syftet med projektet är att genom Freja eID motverka digitalt utanförskap och bidra till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Att ha tillgång till e-legitimation är idag en viktig förutsättning för att kunna ta del […]

Läs mer

Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari – 31 december 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2019 Nettoomsättningen uppgick till 19,7 (19,5) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,7 (-5,2) MSEK Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -9,3 (-7,1) MSEK Periodens resultat uppgick till -9,8 (-7,2) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (-2,6) MSEK Per den 31 december 2019 […]

Läs mer

Freja eID blir ID-metod för studenter

Pressmeddelande

Verisec AB sluter avtal gällande sin e-legitimationstjänst Freja eID med brittiska Addreax Group Ltd som står bakom Studentkortet och appen STUK. Nu kan Studentkortets användare säkert och smidigt logga in med Freja eID för att nyttja studentrabatter. Studentkortet förmedlar erbjudanden och kampanjer till den som studerar på högskola, universitet, gymnasiet, Komvux samt folkhögskola och yrkeshögskola. […]

Läs mer
1 2 3 4 77