Ledningsgruppen

Johan Henrikson, CEO

Johan Henrikson
Tel: 08-723 09 00
johan.henrikson@verisec.com

Johan Henrikson, CEO

Född: 1969. Medgrundare till företaget och VD för Verisec AB sedan 2002. Styrelseordförande perioden 2001-2015.

Diplomerad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning ekonomisk analys och styrning. Lång erfarenhet av försäljning och marknadsföring av IT-säkerhet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och VD i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. VD och styrelseledamot i Ludice AB samt styrelsesuppleant i Ellacarl AB och dess dotterföretag Holding Point AB och Jetware AB. Uppdrag som styrelseordförande och VD i företag inom Veriseckoncernen. Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i Barn och Ungdomsnämnden, Sigtuna kommun.

Aktieinnehav: Äger 617 337 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Anders Henrikson, SVP Global Sales

Anders Henrikson 
Tel: 08-723 09 00
anders.henrikson@verisec.com

Anders Henrikson, SVP Global Sales

Född: 1972. Styrelseledamot sedan 2001. Medgrundare till företaget och försäljningschef på Verisec sedan 2002.

Jur.kand. vid Stockholms universitet. Över 20 års erfarenhet av IT-säkerhetsförsäljning.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. VD och styrelseledamot i Ellacarl AB. Styrelseordförande i Aktiebolaget Våmfjärden. Styrelsesuppleant i Ludice AB. Uppdrag som styrelseledamot i Holding Point AB och VD i dess dotterföretag Jetware AB som äger och hyr ut flygplan. Uppdrag som styrelseledamot i EfterSkolan AB och styrelsesuppleant i Ulrika Gibson AB. Uppdrag som styrelseledamot i företag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: Äger 620 436 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Jakub Missuna, CFO

Jakub Missuna 
Tel: 08-723 09 00
jakub.missuna@verisec.com

Jakub Missuna, CFO

Född: 1972. Medgrundare till företaget och ekonomichef på Verisec sedan 2002. Styrelseledamot perioden 2000-2015.

M.Sc från ekonomlinjen vid Stockholms universitet samt Jur.kand. från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. Styrelseledamot i bolag inom koncernen Cortinata Capital AB. Styrelsesuppleant i Skogsborn Invest AB och Tony Buss AB. Uppdrag som styrelseledamot i företag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: Äger 444 114 aktier samt indirekt, genom Cortinata Capital AB, 50% av Auget Invest AB som äger 191 400 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Dragoljub Nesic, CIO

Dragoljub Nesic 
Tel: 08-723 09 00
dragoljub.nesic@verisec.com

Dragoljub Nesic, CIO

Född: 1969. Styrelseledamot perioden 2011-2018 och styrelseordförande perioden 2014-2018. Utvecklingschef på Verisec sedan 2008 och CIO sedan juni 2019.

Diplomerad civilingenjör inom data vid Universitetet i Belgrad. MBA från Warwick Business School. 20+ års erfarenhet av analys, design och utveckling av datasystem samt marknadsföring och affärsutveckling av IT-säkerhetssystem.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. Styrelseledamot i Crestina AB. Uppdrag som styrelseledamot i företag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: Äger 245 402 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Tony Buss, CXO

Tony Buss 
Tel: 08-723 09 00
tony.buss@verisec.com

Tony Buss, CXO

Född: 1975. Styrelseledamot sedan 2001. Medgrundare till företaget och CTO på Verisec sedan 2002. Chief Experience Officer sedan juni 2019.

Mångårig erfarenhet av IT och IT-säkerhet med fokus på nätverk, design och implementering av säkerhetsinfrastruktur åt flera stora noterade bolag, i Sverige och internationellt.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. VD och styrelseledamot i Tony Buss AB. Uppdrag som styrelseledamot i bolag inom Veriseckoncernen.

Aktieinnehav: Äger 619 932 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Nina Vallioniemi, Director IT Operations

Nina Vallioniemi
+46 8 723 09 00
nina.vallioniemi@verisec.com

Nina Vallioniemi, Director IT Operations

Född: 1966. Director IT Operations sedan januari 2018.

Lång erfarenhet av förändringsledning i tillväxtföretag samt företag i behov av stark transformation. Mångårig erfarenhet av arbete med att effektivisera och driva mjukvaruutveckling samt IT drift i internationella företag såsom Amadeus, Swedbank och Verifone, alla med affärskritiska transaktionsintensiva miljöer.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav: Äger 7 700 optioner genom Incitamentsprogram 2017/2020. Närståendes aktieinnehav: 0.

Kristofer von Beetzen, CPO

Kristofer von Beetzen 
Tel: 08-723 09 00
kristofer.beetzen@verisec.com

Kristofer von Beetzen, CPO

Född: 1972. VP Marketing på Verisec sedan 2012 och Chief Product Officer sedan juni 2019.

Utbildning innefattar marknadsföringsstudier vid Högskolan i Växjö och språkstudier vid Högskolan i Halmstad. Har sedan 1993 drivit egen byråverksamhet inom marknadsföring, varumärkesbyggande och PR med ett brett spektrum av kunder. Under samma period har han också varit engagerad i ett flertal entreprenörsprojekt och mediaproduktioner.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Davinci Promotion AB.

Aktieinnehav: 120 377 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.

Dan Salomonsson, CLO

Dan Salomonsson 
Tel: 08-723 09 00
dan.salomonsson@verisec.com

Dan Salomonsson, CLO

Född: 1971. Arbetat på Verisec sedan 2003, Chief Logistics Officer sedan juni 2019.

Studier vid University College London. Tidigare Portal Administrator på Ericsson och Support Leader på Boxman AB. Lång erfarenhet av säkerhetslogistik.

Övriga uppdrag: Ägare och VD i Darus Marin Stockholm AB.

Aktieinnehav: 10 000 aktier. Närståendes aktieinnehav: 299.

Frida Richter, CMO

Frida Richter 
Tel: 08-723 09 00
frida.richter@verisec.com

Frida Richter, CMO

Född: 1992. Marknadskoordinator på Verisec sedan 2018. Chief Marketing Officer sedan juni 2019.

Kandidatexamen i Grafisk design och Kommunikation från Linköpings universitet. Tidigare erfarenhet inom projektledning, varumärkesutveckling, digital marknadsföring och verksamhetsutveckling.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav: 0 aktier. Närståendes aktieinnehav: 0.