Miljöpolicy

Vi på Verisec är övertygade om att miljöhänsyn och kontinuerligt förbättringsarbete för en hållbar utveckling, är en nödvändighet för att våra kunder ska kunna uppnå sina långsiktiga affärsstrategier.

Vi arbetar aktivt med att minska belastningen på miljön vilket bland annat innebär:

  • Att vi alltid tar med hela produktlivscykeln i beräkningarna
  • Att vi alltid hjälper våra partners att införa miljövård som motsvarar vår egen

Kontinuerliga förbättringar

Miljöengagemanget är integrerat i hela vår verksamhet och förbättras kontinuerligt, framför allt jobbar vi med att:

  • Formulera, kommunicera och följa upp specifika och tydligt definierade mål
  • Involvera alla våra anställda i förbättringsarbetet

Effektiv resursanvändning

Vi är uppmärksamma på hela produktlivscykeln och jobbar intensivt med att:

  • Minimera konsumtion av energi och råmaterial
  • Minimera förekomsten av sopor och avfallsprodukter samt förenkla avfallshanteringen

I de fall då återanvändning inte är möjlig återvinns materialet i enlighet med EU-direktiv som Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).