Socialt ansvar (CSR)

CSR (Corporate Social Responsibility) bygger på idén om att företag ska ta både ekonomiskt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar för sin samhällspåverkan. Vi på

Verisec arbetar aktivt med detta och strävar alltid efter att lämna bestående bidrag till de kommuner vi arbetar med. Primärt fokuserar vi på att hjälpa unga och utsatta i samhället.

Global Compact

Verisec medverkar i FN:s Global Compact – ett strategiskt initiativ för företag som genom sin medverkan har åtagit sig att anpassa sin verksamhet och sina strategier efter tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Övrigt

Utöver de lokala insatserna bidrar vi även till välgörenhet runt om i världen.

För närvarande stödjer vi:

  • UNICEF: UNICEF är världens största barnrättsorganisation och arbetar i 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, region eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.
  • MND (Motor Neurone Disease) Association: Den enda nationella välgörenheten i England, Wales och Nordirland som är tillägnad för att förbättra vård och stöd till människor som drabbats av ALS. Fonden främjar forskning och kampanjer för att öka kunskapen om ALS.
  • Center for the protection of infants, children and youth (i Belgrad): hemmet ger tillfällig logi, hjälp och stöd till barn med olika traumatiska upplevelser av övergrepp och vanvård.