Verisec labs

i framkant av utvecklingen

Innovation är en av hörnstenarna i Verisecs verksamhet. Verisec Labs i Belgrad är vårt utvecklingscenter där vi samlat en bred kompetens inom kryptering, nätverkssäkerhet och dataskydd för kunna att möta de allt större utmaningarna inom IT-säkerhetsområdet.

Att utvecklingscentret lokaliseras till Serbien beror på att landet har en unik kombination av välutbildade talanger inom IT-säkerhet och kryptering. Flera multinationella IT-jättar har redan etablerat utvecklingscenter här och för Verisecs del handlar det om att i ett tidigt skede attrahera den bästa kompetensen, så vi kan garantera våra kunder att vi även framöver ligger i den absoluta framkanten av utveckling inom datasäkerhet, kryptering och autentisering.

Verisec har sedan tidigare goda erfarenheter av samarbete med Serbien och etableringen av Verisec Labs är en naturlig utveckling av detta. På utvecklingsavdelningen i Stockholm sker det strategiska arbetet kring FoU och organisationen är helt integrerad med programmerarna och utvecklarna i Belgrad. Eftersom Verisec arbetar på en global marknad är det viktigt att vi har ett internationellt perspektiv även i utvecklingsarbetet. Förutom att vara en del av våra strategiska projekt är ambitionen med Verisec Labs också att fungera som ett drivhus för nya idéer och utvecklingsprojekt.